Trek de lijn door A evenwijdig met BQ; het snijpunt met EH noemen we U.
Trek de lijn door P evenwijdig met BQ.
Snijd deze lijn met het verlengde van FG.
Verbind het snijpunt met U.
AUVWP is de gevraagde doorsnede.