Adviesbureau

Huiberts


Menu:

Home

Specialismes

Diensten

Andover Controls

Projecten

Contact

Nieuws -->

Artikelen

 

Nieuws en tipsInteressante klussen, waarvoor de besturing via een GBS is bedacht en/of uitgevoerd
door Adviesbureau Huiberts:


KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN HET GBS:
Focus op: DRAAIUREN- EN TOESTANDSBEWAKING


Het Andover Controls GBS, waarop de draaiurenbewaking in het Wilhelminahof-complex in Rotterdam werkte, is in de jaren 2020-2021 in fases vervangen door een ander (NL) fabrikaat. De gebruiker van het gebouw wilde dit bewakingsprogramma graag op zijn nieuwe GBS hebben, maar dat bleek niet mogelijk. Helaas is deze mooie routine nu dus verloren gegaan.

In het maart-2011-nummer van het blad TVVL-Magazine stond een artikel met de titel "Monitoring door Draaiurenbewaking", geschreven door Hans Huiberts. Hierin beschrijft hij de werking van het unieke progamma voor draaiurenbewaking, dat al sinds het najaar van 2009 draait in het kantorencomplex Wilhelminahof in Rotterdam. Dit is het meest geavanceerde project van Adviesbureau Huiberts, dat in het begin wel enkele enthousiaste reacties heeft opgeleverd, maar helaas weinig navolging heeft gekregen van andere partijen (naar ik weet). Ik (HH) wil hier nogmaals aandacht voor vragen, want dit kan grote energie- en arbeidskostenbesparingen opleveren. Vooral voor onderhoudsfirma's is het eigenlijk een onontbeerbaar hulpmiddel. Het zou goed zijn indien Adviesbureaus het in hun bestekken zouden opnemen. Ik daag collega's en GBS-leveranciers uit om ook zo'n programma te ontwerpen.

Met het oog op de klimaat- en energiecrisis is energiebesparing nu van nog groter belang geworden. Daarom hier opnieuw aandacht voor dit revolutionaire softwareprogramma dat door Adviesbureau Huiberts al in 2009 is ontwikkeld en eigenlijk navolging verdient. Huiberts wil daar graag bij helpen!
Click hier voor het artikel.


1 januari 2022:
ADVIESBUREAU HUIBERTS BESTAAT
23 JAAR !!!!!!!!!

(en gaat onverdroten voort)


2020-2021:
In november 2021 is het laatste gedeelte van het Wilhelmina-complex (Belastingdienst en Rechtbank) in Rotterdam overgezet van Andover naar Priva. Totaal heeft deze transitie dus ruim 2 jaar geduurd, zo omvangrijk was het wel. Na ca 25 jaar trouwe dienst verdween de Andover apparatuur op de schroothoop. En voor Adviesbureau Huiberts was de cirkel rond: van opbouw, via vele hoogtepunten (bijzondere routines) naar uiteindelijk de afbouw.

Twee keer was er een bezoek aan een prachtig complex in Den Haag, waar ik al jaren niet was geweest. Hier functioneerde nog steeds een Andover GBS, dat ikzelf in 2000 heb opgebouwd. Er moesten wat kleinigheden worden aangepast en verder draaide het systeem nog tot ieders tevredenheid. Het moet nog een paar jaar blijven werken tot het ook hier zal worden vervangen. De apparatuur is niet meer leverbaar, maar de software werkt nog goed.

Door heel 2019:
In een groot kantorencomplex in Rotterdam wordt het Andover Controls-GBS in fases vervangen door een Priva-systeem. Hans Huiberts stond in 1995 aan de wieg van dit systeem en mag nu telkens een vervallen gedeelte uit "zijn" GBS verwijderen. Hij moet daarbij zorgen dat het resterende deel zonder problemen doordraait.
Dit is het complex met de draai-uren-bewaking. Helaas kan Priva dit fantastische hulpmiddel niet leveren, hetgeen de gebruiker van het gebouw heel jammer vindt. De eigenaar heeft echter anders beslist, wie betaalt, die bepaalt....

oktober 2019:
In een kantoorgebouw in Utrecht is op enkele verdiepingen de ruimtetemperatuurregeling vervangen door een inblaas-temperatuurregeling. Leuk om weer eens in het gebouw te komen waar ik tijdens de bouw in de jaren 90 ook ben geweest. Ook dit Andover GBS werkt na meer dan 25 jaar nog als een zonnetje!!


augustus 2017:
Aanpassing naregeling OK's in ziekenhuis

topper

De naregelingen van 2 OK's in Ziekenhuis Rijnoord te Alphen a/d Rijn
zijn door Huiberts aangepast met extra recirculatie-koeling.
Ook de bijbehorende plaatjes (zie hierboven) zijn gewijzigd.

najaar 2016:
besturing nieuwe Fancoil Unit

Voor de besturing van een nieuwe FCU in de bewakingsruimte van een gevangenis is de software geleverd en getest, incl. een Modbus-koppeling.

voorjaar 2016:
Regeltechnische omschrijving

Adviesbureau Huiberts heeft een regeltechnische omschrijving opgesteld voor de twee Stoomketels en de CV-ketel van een ziekenhuis in Amsterdam. Aan de hand hiervan zijn de installaties en de besturingssoftware van het GBS aangepast.

najaar 2015:
Uitbreiding LBK's

De LBK's van de Brandweerkazerne in Rotterdam werden uitgebreid met koelbatterijen en Adviesbureau Huiberts heeft de besturingssoftware hiervoor geleverd en getest.

najaar 2015:
Uitbellen storingen

Voor een ziekenhuis in het westen van het land is het uitbellen van storingen naar GSM en pieper van de TD in orde gemaakt.

zomer 2015:
Controle besturingssoftware

In het Dolfinarium is twee dagen onderhoud gepleegd aan het GBS. Mooie klus op een leuke locatie.

zomer 2015:
Communicatieproblemen

In een ziekenhuis in het westen van het land kwamen er steeds valse storingsmeldingen bij de TD binnen, door communicatiefouten in een Modbuskoppeling tussen het GBS en een twee koelmachines. Door verschillende partijen is dagenlang geprobeerd om dit probleem op te lossen. Uiteindelijk is Adviesbureau Huiberts erbij gehaald. Die kon dit probleem ook niet oplossen, maar heeft er wel voor gezorgd dat er sindsdien geen valse storingsmeldingen meer zijn gekomen. Iedereen blij.

voorjaar 2015:
Verbetering regeling van LBK's voor OK's

In een ziekenhuis in het zuiden des lands traden onacceptabele temperatuur- en vochtigheid-schommelingen op in enkele operatiekamers, waardoor de rode lamp steeds ging branden. Vooral bij de overgang van bevochtiging naar ontvochtiging en terug. Iedereen bemoeide zich ermee, tot op directieniveau. Er werd zelfs nog een extern adviesbureau bij gehaald. Uiteindelijk is Adviesbureau Huiberts erbij gehaald en die heeft het probleem weten op te lossen door dynamische toestandsafhankelijke regelparameters toe te passen in de regeling van de LBK's. Het was een moeilijke klus, maar de klachten zijn verdwenen!!

zomer 2014:
Interessante klus in Alphen a/d Rijn afgerond

In 2013 en 2014 is door Adviesbureau Huiberts de complete applicatiesoftware gemaakt voor de complexe installaties in het nieuwe Verpleeghuis Oudshoorn te Alphen a/d/ Rijn. Het gaat om een combinatie van zonnecollectoren, een warmtepomp en een bodem-opslagsysteem met warmte- en koude-opslag. Na de opbouw in fases zijn de deelsystemen nu aan elkaar gekoppeld.

oktober 2013:
Pilot FCU-regeling

In een groot kantoorgebouw in Utrecht moest de regeling van de FanCoil-Units op alle verdiepingen worden gewijzigd, van een ruimtetemperatuurregeling naar een inblaastemperatuurregeling. Adviesbureau Huiberts heeft in een pilot-opstelling de software gewijzigd en getest, waarna deze regeling door derden in ruim 100-voud is gekopieerd.

winter 2012:
Wijziging bevochtiging

Voor de Kunsthal te Rotterdam is de regeling van de sproeibevochtigers aangepast vanwege ontoelaatbare schommelingen van de RV in de expositieruimtes.

oktober 2011:
Wijziging nachtventilatie

In het najaar waren er 's morgens wat koudeklachten in een groot kantoorgebouw. Dit bleek te komen door een wat "ruime" afstelling van de grenswaarden voor nachtventilatie. Aan deze standaardroutine is nu de voorwaarde toegevoegd dat de buitentemperatuur tijdens de vorige dag boven 23 °C moet zijn geweest.

september 2011:
Reserve LBK voor OK's

In een ziekenhuis in Amsterdam is een Reserve-LBK geplaatst die automatisch door het GBS wordt ingezet als een andere LBK van de OK's in storing valt of voor onderhoud moet worden uitgeschakeld. Motorbestuurde luchtkleppen zorgen voor de juiste omschakeling van de luchtrichtingen.


1 juli 2011:
ADVIESBUREAU HUIBERTS BESTAAT 12½ JAAR !!!!!!!!!mei 2011:
WKK-installaties weer populairder

In de afgelopen jaren zijn veel WKK-installaties ontmanteld vanwege veroudering, te hoge (onderhouds-)kosten en/of het maken van te weinig draai-uren. In 2011 is Adviesbureau Huiberts betrokken bij de vervanging van twee WKK-instalaties, die wel rendabel zijn. In het Dolfinarium wordt electriciteit geproduceerd en de warmte gebruikt voor het buitenbad van de dolfijnen en 's zomers in de bodem opgeslagen als buffer voor de koudere periodes.
In een ziekenhuis in Helmond wordt de warmte gebruikt voor verwarming van het CV-net of voor koeling d.m.v. een absorptie-koelmachine. Deze WKK-installatie kan ook dienen als noodstroom-apparaat, waarbij de warmte via de koeltorens van de koelmachines kan worden afgevoerd.
De uitdaging is om de WKK veel draai-uren te laten maken en de geproduceerde warmte optimaal te benutten.

april 2011:
Buitentemperatuurvoorspelling

De vele jaren geleden door Hans Huiberts ontwikkelde routine voor een buitentemperatuur-voorspelling is van stal gehaald en toegepast in een groot kantorencomplex in Rotterdam. In deze maanden met lage buitentemperaturen in de vroege ochtend, gevolgd door een warme dag, wordt voorkomen dat in de ochtend de convectoren worden verwarmd en deze warmte enkele uren later moet worden weggekoeld. De setwaarden van de convectorengroepen worden niet bepaald aan de hand van de momentane buitentemperatuur, maar met de voorspelde waarde. Energiebesparend èn comfortverbeterend!!

april 2011:
Verlichting als overwerkfunctie

In een Museum wordt, naast de installaties, ook de verlichting bestuurd door het GBS. Soms werden zalen niet gebruikt wegens ombouw voor een nieuwe tenstoonstelling, soms was het Museum 's avonds gedeeltelijk geopend. De sluitingstijden variëren dus nogal. De installaties, die voorheen dag en nacht draaiden, gaan nu 's ochtends aan voor de schoonmakers en blijven aan totdat de verlichting overdag of 's avonds wordt uitgeschakeld. Buiten openingstijden komen de installaties alleen in bedrijf voor het handhaven van de gewenste temperatuur en RV. Een groot deel van het jaar gebeurt dit laatste niet en daardoor wordt veel energie bespaard.

maart 2011:
Artikel Draaiurenbewaking

In het maart-nummer van het blad TVVL-Magazine stond een artikel met de titel "Monitoring door Draaiurenbewaking", geschreven door Hans Huiberts. Hierin beschrijft hij de werking van het progamma voor draaiurenbewaking, dat al sinds het najaar van 2009 draait in het kantorencomplex Wilhelminahof in Rotterdam. Wilt u het lezen? Click hier.

januari 2011:
Energiebeheer???

Steeds vaker wordt dit begrip gebruikt voor de registratie en de analyse van het energieverbruik, maar dat is toch geen beheer! Door alleen maar te kijken naar het verbruik, heeft men dit toch niet in de hand. En als het energieverbruik gelijk blijft, is het dan goed? Hoeft men dan niets meer te doen, is er dan niets meer te halen? Voor beheer is meer nodig. Men moet bijv. het functioneren van het GBS en de installaties controleren en ook degene die het bedienen. Dat kan door regelmatige inspecties, maar mooier is om dit automatisch te laten plaatsvinden met een alarmmelding als er iets mis lijkt te zijn gegaan. Daarvoor heeft Adviesbureau Huiberts de draai-urenbewaking uitgevonden. Er wordt een artikel hierover gepubliceerd in het maart-nummer van het blad TVVL-Magazine.

juli 2010:
Nachtkoeling nog steeds een uitkomst!

Misschien wel meer dan 25 jaar geleden introduceerde Hans Huiberts het begrip "Nachtkoeling" in zijn projecten, als aanvulling op de "Nachtventilatie". In optimaliseringsroutines van de meeste fabrikaten was nachtventilatie een vast onderdeel geworden, maar als de buitentemperatuur 's morgens vroeg al te hoog was, werd er niets gedaan en was het gebouw, vooral na een zonnig weekend, al zodanig opgewarmd dat het de hele (maan)dag onaangenaam bleef. Nachtkoeling is hiervoor de door Huiberts bedachte remedie: het automatisch vervroegd inschakelen van de installaties met geforceerde koeling bij hoge buiten- en ruimtetemperaturen. Hiermee wordt voorkomen dat de beheerder van het GBS de aanvangstijdstippen van de kantoortijden extra vroeg zet en de installaties dus altijd vroeg opstarten, ook als dit niet nodig is. In het onlangs geïntroduceerde draai-uren-bewakings programma (zie onder febr. 2010) worden ook de bedrijfstoestanden gemonitord en komt het aantal uren nachtkoeling en nachtventilatie per week ter controle in de lijst voor. Een kenner ziet met één oog-opslag of het goed gaat.

juni 2010:
De beste manier van besparen is uitschakelen!

In een groot kantorencomplex waren de koelmachines gekoppeld aan de koelvraag van de Luchtbehandelingskasten. Ze schakelden dus gelijktijdig uit met de LBK's, terwijl het buffervat nog vol zat met gekoeld water. Na aanpassing van de software worden de koelmachines eerder uitgeschakeld en het tijdstip is afhankelijk van de buitentemperatuur. Hoe lager de buitentemperatuur, des te eerder gaan de koelmachines uit. Bij 17 °C is de uitschakeling van de koelmachines ongeveer een uur voor einde bedrijfstijd van de LBK's. De koude in het buffervat wordt zo in het laatste uur benut. Vervroegde uitschakeling vindt plaats bij buitentemperaturen tussen 15 en 23 °C en dat zijn temperaturen die in het koelseizoen veelvuldig in Nederland voorkomen, zeker aan het einde van de middag. Er wordt veel minder energie verbruikt en de koelmachines maken minder draai-uren met een beter rendement en minder starts, waardoor ze een langere levensduur hebben.

maart 2010:
Doordraaien of doorgedraaid?

En weer hoorde ik iemand zeggen dat dag-en-nacht doordraaien goedkoper zou zijn dan 's nachts/weekends alles uit zetten. Het versneld opwarmen voorafgaand aan de bedrijfstijd zou extreem veel energie kosten. Dit sprookje wordt soms verteld door slecht opgeleide of wanhopige "deskundigen", die de koude- of warmteklachten op maandagmorgen niet weten op te lossen en dan maar tot de energieverslindende noodmaatregel van continu-bedrijf overgaan. Een kind kan begrijpen dat dit sprookje niet waar is, maar sommige volwassenen laten zich dit gewoon op de mouw spelden. Laat u niets wijsmaken en vraag een onafhankelijk advies.

febr. 2010:
Draai-urenbewaking :

Het een half jaar geleden door Adviesbureau Huiberts geïntroduceerde draai-uren-bewakings programma blijkt een zeer efficiënt hulpmiddel te zijn bij het periodieke onderhoud van de installaties. Niet alleen de installatiedelen, maar ook de bedrijfstoestanden worden gemonitord. Er zijn al regelmatig onjuist ingestelde setwaarden of bedrijfstijden gecorrigeerd, verbeteringen in de software aangebracht, op hand gezette installatiedelen weer op automatisch gezet, voorkeurstanden gewisseld, etc. Er komen misstanden tevoorschijn die anders verborgen blijven of veel te laat worden ontdekt. Het GBS controleert zichzelf, zijn gebruikers en de onderhoudsfirma. Dit is pas echte automatisering!!!
(zie ook het bericht van aug. 2009 hieronder)

jan. 2010:
Koelmachines nog efficiënter ingezet:

In een groot kantorencomplex is de koelmachineschakeling verder geoptimaliseerd. Hier wordt al langere tijd gewerkt met buffer laden/ontladen. In het laatste uur van de kantoortijd worden in het koelseizoen de grote koelmachines eerder uitgeschakeld en wordt in de resterende kantoortijd de koude uit de buffer gebruikt voor de LBK's. Het tijdstip van uitschakelen is o.a. afhankelijk van de buitentemperatuur: als het buiten minder warm is, wordt er eerder uitgeschakeld. Nadat ook de LBK's aan het einde van de middag zijn uitgeschakeld, wordt de resterende koude uit de buffer nog gebruikt in het kleine circuit van de patch-ruimtes. Pas als de buffer-uitrede temperatuur boven 13 °C komt wordt de kleine koelmachine gestart. Ook deze werkt zeer efficiënt met buffer laden/ontladen. De koelmachines gebruiken zo minder energie, maken minder draai-uren en als ze draaien doen ze dat met een beter rendement op een hogere capaciteit.

dec. 2009:
Goede Voornemens:

De Klimaatconferentie in Kopenhagen heeft een teleurstellend resultaat gekregen. Het is blijven steken in goede bedoelingen, gelimiteerd door eigen belang. Maar ook als de echt noodzakelijke afspraken zouden zijn gemaakt, lag de uitvoering op het bord van particulieren, bedrijven en instanties en dan ging het om doelen in 2015 en later. Laten we de verantwoordelijkheid zelf nemen en nu al aan de slag gaan. De wereld kan niet langer wachten. Adviesbureau Huiberts streeft ernaar om samen met haar klanten in 2010 nog meer werk maken van energiebesparende maatregelen. Naast een verminderde CO2-uitstoot levert het meestal ook nog geld op!
Helpt u mee?

oktober 2009:
Buitentemperatuur-voorspelling:
Vele jaren geleden heeft Hans Huiberts een voorspel-techniek voor de buitentemperatuur ontwikkeld, waarvoor helaas weinig interesse bestond. Men begreep het toen niet of vond het niet nodig.
Nu energiebesparing weer hoog op de agenda staat en bepaalde installatieconcepten (zoals koelplafonds) erom vragen, lijkt deze voorspel-techniek een tweede leven te kunnen gaan beginnen. Adviesbureau Huiberts wil de techniek weer van stal halen en verder optimaliseren. Er wordt een geschikt project gezocht.

aug. 2009:
De eerste draai-urenbewaking in Nederland:
Adviesbureau Huiberts heeft opdracht gekregen om het unieke, zelf-ontwikkelde programma voor draai-urenbewaking toe te gaan passen en verder te optimaliseren in een groot project. Op gezette tijden worden door het GBS de geregistreerde draai-uren vergeleken met wat deze theoretisch zouden mogen of moeten zijn en wordt automatisch een alarm gegenereerd als er meer dan een ingesteld percentage afwijking is. Zo kan worden voorkomen dat er teveel energie wordt verbruikt ten gevolge van onjuist ingestelde setwaarden of bedrijfstijden, fouten in de software, op hand gezette installatiedelen, het blijven hangen in de brandsituatie, etc.
De kunst is om het GBS de juiste normwaarde te laten berekenen en Adviesbureau Huiberts kent dat kunstje.

juli 2009:
Kostenbesparing:
Na een onderzoek heeft Adviesbureau Huiberts een klant in Rotterdam kunnen adviseren om het aansluitvermogen van de TSA's van de Stadsverwarmings aanzienlijk te verlagen, waardoor met ingang van 2010 jaarlijks ca. 30.000 Euro op het vastrecht zal worden bespaard! Drie jaar geleden was in hetzelfde project al de contractwaarde verlaagd, hetgeen jaarlijks nog steeds 45.000 Euro besparing oplevert.

jan. 2009:
PRIVA:
Als adviseur/begeleider bij een ombouw naar Priva, is mij gebleken dat de programmeur ook voor dit fabrikaat een grote kennis van installaties, processen en regeltechniek dient te hebben. In dit project zijn foute volgordes in de LBK-regeling door Adviesbureau Huiberts gecorrigeerd en instabiele regelingen stabiel gemaakt.
Ook voor regeltechnische problemen met Priva-installaties kunt u Adviesbureau Huiberts als adviseur inschakelen.


1 januari 2009:
ADVIESBUREAU HUIBERTS BESTAAT 10 JAAR !!!!!!!!!sept. 2008:
Kostenbesparing:
Na een onderzoek via een geavanceerde verbruiksregistratie en enkele aanpassingen in de regeling heeft Adviesbureau Huiberts een klant in Utrecht kunnen adviseren om zijn contract met het Stadsverwarmingsbedrijf aan te passen, waardoor met ingang van 2009 jaarlijks ca 10.000 Euro op het vastrecht zal worden bespaard.

sept. 2008:
Optimalisering koelmachineschakeling:
In een project in Rotterdam zitten twee gescheiden koelcircuits met elk een eigen koelmachine. Voor nood is er een bypass. De schakeling is nu zo gemaakt dat de draai-uren van de koelmachines beter worden verdeeld en dat ze, door gebruik te maken van bufferkoeling, korte tijd (10 min.) op hoge capaciteit draaien en daarna (ruim een uur) uit staan omdat de buffer wordt ontladen. Bij minder draai-uren op een hoger vermogen wordt de levensduur van de koelmachine verlengd

jan. 2008:
Importeren van verbruiksgegevens:
In een ziekenhuis-project in het zuiden van het land worden de meetgegevens van enkele Schneider-Powermeters (electra) via Modbus in het GBS geļmporteerd. Hierdoor kunnen alle wensen van de gebruiker worden uitgevoerd, zoals registratie van kwartier-, uur-, dag-, maand- en jaarverbruiken, stroomverbruiken, logging van maximale vermogens, alarmering bij over- of onderschrijding, etc.

sept. 2007:
Draai-urenregistratie:
Adviesbureau Huiberts zoekt enkele projecten om een onlangs ontwikkelde routine voor een geavanceerde draai-urenregistratie in toe te passen. Het is een uniek hulpmiddel bij een gedegen energie-management.

juni 2007:
Kostenbesparing:
Na een onderzoek en enkele aanpassingen in de regeling heeft Adviesbureau Huiberts een klant in Den Haag geadviseerd om zijn contract met het Stadsverwarmingsbedrijf aan te passen, waardoor met ingang van 2008 jaarlijks ca 15.000 Euro op het vastrecht zal worden bespaard.

april 2007:
Graaddagenregistratie:
Voor een klant in Utrecht is een graaddagenregistratie in het GBS aangebracht, waarbij het warmteverbruik per dag, maand en jaar automatisch door het aantal graaddagen in dezelfde periode wordt gedeeld. Zo kunnen verbruiken in koude en minder koude periodes met elkaar worden vergeleken.

februari 2007:
Priva: Pieklastbewaking gas
Priva brengt een nieuwe software module uit: "Pieklastbewaking gas". In een periode van een uur moeten 4 tijdstippen met bijbehorend maximumverbruik worden opgegeven en bij overschrijding komen er (software-)uitgangen op, waarmee men bepaalde gasverbruikende groepen kan blokkeren.
Adviesbureau Huiberts heeft al in 2003 zijn eerste piekgas-shavings-progamma's gemaakt en gebruikt slimme extrapolaties in de berekeningen van het voorspelde uurlijkse gasverbruik. De gebruiker hoeft alleen maar het maximaal toegestane verbruik per uur op te geven. Welke installatiedelen worden uitgeschakeld en hoe lang, hangt af van de installatie-opzet en van de omstandigheden. Het kunnen WKK's, ketels, radiatorgoepen, etc. zijn en zodanig dat in- en uitschakelen zo optimaal mogelijk gebeurt, dus niet persé in vaste volgorde of met enige beperking. De applicatie-software van Adviesbureau Huiberts is maatwerk en dus echt optimaal.

januari 2007:
Aanpassing opstartprocedures:
In projecten met stadsverwarming duurt het versneld opwarmen van gebouwen dikwijls heel lang, doordat CV-water met een buitentemperatuur-afhankelijke lijn wordt gebruikt. In een aantal van zulke projecten zijn daarom vorig jaar de opstartprocedures aangepast met een toeslag voor het aantal graad-uren, dat in de uitstand is geregistreerd. Dit laatste is een maat voor het warmteverlies van het gebouw, dat er 's morgens weer moet worden ingepompt. Het blijkt goed te werken.

oktober 2006:
Kostenbesparing:
Na een onderzoek en enkele aanpassingen in de regeling heeft Adviesbureau Huiberts een klant in Rotterdam geadviseerd om zijn contract met het Stadsverwarmingsbedrijf aan te passen, waardoor met ingang van 2007 jaarlijks 45.000 Euro op het vastrecht zal worden bespaard!!
(Het onderzoek kostte nog geen 5.000 Euro)

voorjaar 2006:
Buffer-koeling:
In een project in Rotterdam vielen de koelmachines in het voor- en naseizoen dikwijls in storing, doordat ze langdurig op een laag vermogen draaiden. Dit probleem is opgelost door bij geringe koelvraag de koelmachines steeds voor korte tijd in- en uit te schakelen en gebruik te maken de mogelijkheid om de buffervaten te laden (met de koelmachines op hoge capaciteit) en te ontladen (met de koelmachines uit). In het daarop volgende koelseizoen zijn er geen storingen opgetreden.

voorjaar 2004:
Tapwaterboosten i.c.m. WKK's:
Vanwege legionella-gevaar werden tapwatertemperaturen in enkele projecten steeds hoger ingesteld. Gevolg hiervan was dat ook buiten het stookseizoen het CV-net continu op een hoge temperatuur werd gehouden, waardoor WKK's werden uitgeschakeld vanwege de te hoge intrede-temperatuur. Ze maakten veel te weinig draai-uren.
Als tapwater gedurende een korte tijd boven 60 °C komt sterven de meeste legionella-bacteriën al af. Continue verhitting is dus niet nodig. Door het CV-net in de ochtend gedurende korte tijd in temperatuur te verhogen (te boosten) en daarna de setwaarde weer te verlagen en te compenseren voor de hoogte van de intrede-temperatuur van de WKK's, gingen deze bijna het hele jaar doordraaien.

2003/2004/2005/2006:
Piek-gas-shaving:
In enkele projecten, waaronder een groot gebouwencomplex van een psychiatrisch ziekenhuis in Ermelo en een ziekenhuis in Helmond, is de software voor de besturing van de WKK's en de ketels zodanig aangepast dat de maximale gas-afname per uur op een lagere waarde kon worden vastgesteld in het contract met de gasleverancier. Met als gevolg een aanzienlijk lager vastrecht-bedrag per maand en een jaarlijkse besparing van meer dan 10.000 Euro. Er is tevens een programma gemaakt waarin het gasverbruik per uur wordt geregistreerd en bewaakt. Als de contractwaarde (max. aantal m3 gas/uur) dreigt te worden overschreden, worden de WKK's en/of ketels voor korte tijd uitgeschakeld. Hierdoor worden (extreem hoge) boetes vermeden.
Adviesbureau Huiberts heeft al in 2003 het begrip "piek-gas-shaving" in Nederland geïntroduceerd, een variant op de bekende piek-last-shaving bij electra.

 


Actualiteit:

nieuwtjes

oproepen

wensen

ideeėn

tips

Huiberts

Adviesbureau Huiberts

Home

Adviesbureau