Adviesbureau

Andover

Huiberts


Menu:

Home

Specialismes

Diensten -->

Andover Controls

Projecten

Contact

Nieuws

 

Dienstverlening


naar_de_top
trapsgewijs en/of geleidelijk naar een "new level"

Adviesbureau Huiberts levert sinds 1 januari 1999 de volgende diensten:

Software-ontwikkeling M&R:
Veel gebouwbeheersystemen zijn alleen maar configureerbaar, d.w.z. dat vaste software-modules aan elkaar gekoppeld kunnen worden en de gebruiker alleen maar instelwaarden kan wijzigen. Hiertegenover staan de vrij-programmeerbare systemen, die bij uitstek geschikt zijn om alle mogelijke slimme regel-strategiën te kunnen uitvoeren. Elk project kan hierdoor maatwerk worden en in de loop der jaren verder worden geoptimaliseerd. Gebouw-beheer-systemen van het fabrikaat Andover Controls zijn volledig vrij programmeerbaar en bieden onbeperkte mogelijkheden voor wie daar gebruik van wil en kan maken. De beperking ligt meestal bij de programmeur.
Hans Huiberts heeft veel ervaring met dit systeem en is specialist in software-ontwikkeling voor systemen met een wat hogere moeilijkheids-graad. Veel werk wordt uitgevoerd met Andover Controls-systemen, hetgeen niet wil zeggen dat het zich tot dit fabrikaat beperkt.

Trouble-shooting:
Regelmatig wordt Adviesbureau Huiberts ingeschakeld als er problemen zijn met Andover Controls-systemen of hiermee bestuurde installaties. Hans Huiberts is bekend met de meeste in Nederland gerealiseerde systemen en specialist met deze software en op het gebied van meet- en regeltechniek.

Afstandsbeheer:
In gevallen dat een gebruiker door omstandigheden niet in staat is om zijn eigen installaties te bedienen, kan Adviesbureau Huiberts dit vanuit het kantoor in Castricum overnemen.

Energie-management:
Voor een aantal klanten wordt het energie-management uitgevoerd door Adviesbureau Huiberts. Dit behelst niet alleen registratie en bewaking van energie-verbruik, maar tevens advisering en uitvoering van maatregelen om op het verbruik en de kosten (o.a. vastrecht) te besparen. Jaarlijks wordt een verslag met advies uitgebracht. Noodzakelijke software-matige aanpassingen kunnen direct worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van derden.

Jaarlijkse inspecties:
Een specialist kan dikwijls in één oog-opslag zien wat er goed gaat en wat fout. Als deze specialist dan tevens ter plaatse de software kan aanpassen of een advies voor verbetering of vervanging op schrift zetten, kunnen jaarlijkse inspecties uiterst zinvol zijn. Dit heeft meestal meer zin dan alleen het periodiek controleren van enkele in- en uitgangen, zoals zo vaak gebeurt. De inspecties van Adviesbureau Huiberts omvatten in het algemeen tevens het optimaliseren van de regeling en controleren van de instellingen. Een advies op het gebied van energiebesparende maatregelen behoort tot de mogelijkheden.

Contracten:
Door Adviesbureau Huiberts worden alleen contracten afgesloten voor geplande periodieke inspecties en/of energie-management. Daarnaast is incidentele dienstverlening bij problemen mogelijk. Hans Huiberts heeft zijn kantoor aan huis en staat in het algemeen meteen paraat voor klanten met een urgent probleem, ook buiten kantoortijden. Onderweg is hij (zelfs in de vakanties) meestal mobiel te bereiken en kan dan advies geven of een afspraak maken over de te nemen acties.

Bestekken:
Het ontwerpen en dimensioneren van technische installaties is een andere discipline dan het dynamisch (meet- en regeltechnisch) hiermee omgaan onder wisselende omstandigheden. Veel bestekken laten qua beschrijving van de meet- en regeltechnische eisen nogal eens te wensen over. Adviesbureau Huiberts kan hierin een rol vervullen en heeft al veel meet- en regeltechnische beschrijvingen geproduceerd. Deze dienen als hulp voor de programmeur bij het schrijven van de applicatie-software en tevens als naslagwerk in de bedienings-handleiding, zodat de gebruiker weet hoe zijn installaties behoren te werken.

Opleidingen:
Adviesbureau Huiberts verzorgt opleidingen voor mensen, die werken met Gebouwbeheer-systemen of die een inzicht willen krijgen in de werking van de technische installaties, zoals airconditioning, warmte-kracht-installaties, bodem-opslagsystemen, etc. Ook energiemanagement kan een onderdeel van de opleiding zijn.

 


Diensten

Software-ontwikkeling

Trouble-shooting

Afstandsbeheer

Energie-management

Jaarlijkse inspecties

Contracten

Bestekken

Opleiding

Huiberts

Adviesbureau Huiberts

Home

Adviesbureau