Adviesbureau

Andover

Huiberts


Menu:

Home

Specialismes

Diensten

Andover Controls

Projecten

Contact

Nieuws

 

SpecialismesUITVINDER VAN
GASPIEKBEWAKING,
TOESTANDSBEWAKING
EN
DRAAI-URENBEWAKING!!

Bel_Huiberts

"een chip is niet slimmer dan zijn programmeur"

Klimaatregeling en meet- & regeltechniek:
Ir. Hans Huiberts is in 1978 afgestudeerd aan de TU-Delft bij de afdeling Klimaatregeling en Koudetechniek van Prof. A.W. Boeke. Met de kennis van de luchtbehandelings-techniek als basis heeft hij zich toen al steeds meer verdiept in de regeltechniek. Zijn afstudeerwerk was het ontwerp en de realisatie van een energiezuinige regeling van een luchtbehandelings-installatie m.b.v. een micro-processor. Dit was het eerste DDC-project (direct digital control) in Nederland!
In zijn werk bij Fläkt en Burgplan heeft hij vervolgens zijn kennis in de praktijk gebracht en verder ontwikkeld. Zelfs "slechte" installatie-techische ontwerpen werden softwarematig tot een goed werkend geheel gemaakt.
Zijn specialismes zijn natuurlijk niet de standaard radiatorgroepen en dito LBK's, maar de moeilijke of speciale projecten, zoals een optimale inpassing van warmte-kracht-installaties in de overige installaties en de beperking van het aantal starts van de WKK's. Andere voorbeelden zijn tapwater-temperatuur-boosting, bodem-opslag, buffer-opslag, waterbehandelings-systemen, change-over-systemen, dauwpunts-regelingen in zwembaden, energie-besparende maatregelen, etc.

Gebouwbeheersystemen:
Hans Huiberts heeft ervaring met verschillende fabrikaten van gebouwbeheersystemen en heeft vrij-programmeerbare DDC-software ontwikkeld voor o.a. Tour&Andersson, Landis&Gyr, SAIA, Margaux, JELL en Andover Controls.

Communicatie-protocollen:
Vanaf 1991 zijn softwarematige koppelingen gerealiseerd tussen de Andover Controls Gebouwbeheersystemen en andere installaties, zoals brandmeldcentrales, toegangscontrole- systemen, personenzoeksystemen, koelmachines, noodstroom-aggregaten, pomp-installaties, energie-monitoren, etc. De hierbij gebruikte communicatie-protocollen waren standaards, zoals Modbus en J-bus, of werden zelf ontwikkeld wanneer deze standaards niet konden worden toegepast.

Beheer op afstand:
Hans Huiberts introduceerde in 1980 bij Fläkt-Service het "Remote Control"-systeem, waarmee, voor het eerst in Nederland, installaties via telefoonlijnen centraal werden beheerd. De onderstations in de gebouwen op afstand waren zelfstandig werkende DDC-controllers van bekende fabrikaten. Ook het onderhouds-systeem van Fläkt werd ermee gekoppeld. Alarmen werden automatisch doorgemeld naar de dienstdoende medewerkers.
Enkele jaren later (1985) stelde Huiberts zijn kennis ten dienste van Burgplan b.v., waar toen ook al beheer op afstand plaatsvond, maar meer met de invalshoek van energie-besparingen, door simpelweg installatiedelen cyclisch uit te schakelen. Bij dit bedrijf heeft hij veel nieuwe routines ontwikkeld voor DDC-besturingen en werd het beheer op afstand verder uitgebreid.

Toen Burgplan EvoTech werd (per 1-1-1999) heeft Huiberts zijn eigen onafhankelijke adviesbureau opgestart en zijn uitgebreide kennis ten dienste gesteld van diverse instellingen en bedrijven, waaronder EvoTech.
Ook door Adviesbureau Huiberts worden veel werkzaamheden vanuit Castricum via telefoonlijnen uitgevoerd, waardoor klanten snel kunnen worden geholpen en geen tijd wordt verloren in onnodig file-leed.

Energie-management en Technisch Beheer:
Dikwijls wordt een GBS gemaakt en opgeleverd volgens het bestek en zitten er dientengevolge geen geavanceerde management-functies in. Adviesbureau Huiberts kan een GBS omvormen tot een functioneel managementsysteem.
Bij alle projecten dient tegenwoordig het besparen op en controleren van het energieverbruik een zeer belangrijk onderdeel te zijn. Aan de hand van uitgebreide rapportages moeten de beheerders kunnen zien waar hun energieverbruik naar toe vloeit en wanneer. Graaddagen- en draai-uren-registraties zijn daarbij een onmisbaar controlemiddel.
Slimme routines zijn door Adviesbureau Huiberts ontworpen om niet alleen op het verbruik, maar ook op de vaste kosten te besparen. Bij dit laatste moet men denken aan de huidige contracten van de energie-leveranciers, waarin eisen worden gesteld aan de minimale en maximale afname met forse boete-clausules. Recent zijn door Adviesbureau Huiberts in enkele projecten, tegen relatief geringe kosten, jaarlijkse besparingen van tienduizenden Euro's bereikt, alleen maar door gecontroleerde afname!
Voor adequaat energie-management kan advies en ondersteuning worden gegeven aan een Technische Dienst
Voor een gedegen Technisch Beheer kunnen routines worden opgezet voor storings-analyse en toestands-afhankelijk onderhoud.

Speciaal in projecten met een Andover Controls GBS heeft Adviesbureau Huiberts een enorme voorsprong op andere adviesbureaus.

 


Specialismes

Klimaatregeling

Meet- en regeltechniek

Gebouwbeheer-systemen

Communicatie-protocollen

Afstandsbeheer

Energie-management

Technisch Beheer

Huiberts

Adviesbureau Huiberts

Home

Adviesbureau