schelhaas-wapen ( schellhase-crest)

In rood een gouden schuinbalk, beladen met een zwarte hond, die een zwarte haas opschrikt (achtervolgt). Helmteken: een rood-gouden vlucht. Dekkleden rood en goud. Varianten komen voor o.a. met twee hazen op de schuinbalk.

 

CONRADUS JOHANNES SCHELLHASE

 

In het Bijblad Nederlandse Leeuw (1950 - heden deel V) wordt het volgende vermeld:

"Johann Conrad Schelhase, geb. Züschen (vorstendom Waldeck) omstreeks 1725, was 1738 - 1748 in dienst van Graaf Josias zu Waldeck und Pyrmont op het slot Bergheim, waar door de eerste tuinman een op 16 maart 1748 gezegeld perkamenten getuigschrift is afgegeven. Hierin wordt verklaard, dat Johann Conrad Schälhase bedreven is in de hovenierskunst en dat hij als zodanig wordt aanbevolen."

In Noordnederland waren adellijke families vaak van Duitse afkomst. Coenraad Schelhaas is bij enigen van hen als hovenier in dienst geweest. De plaatsen waar hij zijn kinderen liet dopen, geven een aardig beeld van zijn omzwervingen. In al die plaatsen waren Duitse adellijke families gevestigd. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de tuin van Huis Mensinge in Roden aangelegd. Zijn zoon Jan werd hovenier in Leek ; zijn zoon Nimda vestigde zich als tuinier in Hoogeveen.

 

Jaap Schelhaas vertelde mij het volgende:

"Op 16 feb.1741 ontvangt Johann C. een gezegelde oorkonde van Josias Graf von Waldeck en Pyrmont, waarin verklaard wordt, dat hij bedreven is in de hovenierskunst (Originele akte gerestaureerd in mijn bezit!) J.C. Schelhaas was voor het eerst in Nederland werkzaam als hovenier bij Joost Lewe op de havezathe "Mattenesse" bij Mensingeweer. Na 1758 was hij werkzaam bij de zwager van Joost namelijk Willem Rijksvrijheer von Inn- und Knipphausen, eigenaar van de borg Enum en het huis Nienoord te Leek. Hij woonde dus eerst op/in Mensingeweer, toen AFWISSELEND in Leek en Roden/Nietap(huize Nienoord) en later in Assen. Hij zou ook tuinwerkzaamheden hebben gedaan aan het Princenhof te Leeuwarden en het Loo te Apeldoorn (afgekeken van het Louvre en Versailles te Parijs). Zijn zoon Nimda was o.a. hovenier/tuinman op de havezathe "De Klencke"te O'hesselen (destijds eigendom van...... de fam. Inn-und Knipphausen! In het boek "De Afgescheidenen van 1834 en hun nazaten" staan gegevens over JC's voorouders van 1640-1725."

 

Het lidmatenregister van de Herv. Kerk te Roden vermeldt het volgende: "Koenraat Schelhaze is met attest van Wirdum gekomen den 13 Sept 1762"

prent

Huis Terheyl

In 1764 en 1774 was Coenraad bewoner van het Huis Terheyl bij Roden, eigendom van de familie Van Inn- und Knipphausen. In 1764 wordt vermeld:" Het Huis ter heyl wort nu bewoont door een hovenier in bedrijf als een keuter heeft tevoren ook wel eens leegh gestaan" (Bron: OSA, inv.nr.868, Roden.)

Uit de registratielijst van 1798 blijkt, dat hij toen hoofdbewoner van huis nr 65 te Assen was.


Conradus Johannes Schelhaas, hovenier, geboren te Züschen (Fürstentum Waldeck in Hessen) , gedoopt aldaar als Johann Christoph op 15 maart 1725, overleden te Assen in het jaar 1800, zoon van Johann Christoph Schellhase en Anna Elisabeth Hücke.

Hij is ondertrouwd te Eelde op 30 april 1752 voor de kerk met Maria Nomda (=Numda Nimdaas), gedoopt in Visvliet op 7 juli 1726, overleden 1802 in Assen, begraven aldaar op 25 april 1802, dochter van Numd Dates en Trientien Jans.

Uit dit huwelijk:

1 Numda, geboren te Mensingeweer (Leens Gr.), gedoopt op 10 juni 1759.

2 Jan, hovenier, gedoopt te Wirdum (Fr) op 1 maart 1761, overleden te Leek op 4 september 1811. Hij is getrouwd te Roden op 16 mei 1790 met Ebeltje Popkes, geboren te Nietap, gedoopt te Leek op 4 september 1763, overleden aldaar op 13 september 1811, dochter van Popke Sjirks en Janke Jans.

3 Nimda, hovenier, gedoopt te Mensingeweer op 5 november 1763, overleden te Hoogeveen op 22 maart 1844. Hij is getrouwd te Oosterhesselen op 19 mei 1793 met Annechien Wessels, gedoopt te Dalen op 14 mei 1758, overleden te Hoogeveen op 5 juni 1828.

4 Trientien, geboren te Roden, gedoopt aldaar op 28 juli 1765.

5 Elysabeth, gedoopt te Mensingeweer op 14 november 1765, overleden na mei 1794.

6 Date, geboren te Roden, gedoopt aldaar op 15 maart 1767.


Het geslacht Schelhaas.

Het geslacht Schelhaas of Schelhase is afkomstig uit het bergland tussen de steden Kassel (Hessen) en Eisenach (Sachsen-Weimar). Reeds in de 16de eeuw komen verscheidene groepen Schelhaas in die streek voor; aanvankelijk alle behorend tot de gegoede burgerij, waaronder burgemeesters, een schout, "artsen", juristen en een rentmeester.

Door de dertigjarige oorlog in het begin van de 17de eeuw verarmen sommige takken. Dit zal voornamelijk de oorzaak geweest zijn van de verspreiding van het geslacht over Duitsland, Zwitserland, Amerika en Nederland.

In de 18de eeuw vestigden verscheidene personen Schelhaas zich in Holland, o.a. in Amsterdam (waaruit nakomelingen) en in de provincies Groningen en Drenthe, waaruit een tak, die zich sterk heeft uitgebreid.

(Bron: Bijblad Nederlandse Leeuw 1950 - heden Deel V)


Other Schelhaas (Schellhase) - researchers:

Rob Schellhaas (USA) - Email:rs@qualityreviews.com or: rs@creativealternatives.net

Website: http://www.creativealternatives.net/geneal/schellhaas/

Herbert Juling (Germany) - Email: juling@lesum.de - Website:http://lesum.de/juling/index.htm

Jörg Schellhaas (Germany) - Email: hervorragend@gmx.net

Jaap Schelhaas (Hoogeveen-Netherlands) - Email: belltime@home.nl

 


deur

TERUG NAAR DE KWARTIERSTAAT HUMMEL

TERUG NAAR DE GENEALOGIE-PAGINA