Beluister de column van Hans Dorrestijn in het VARA-programma Vroege Vogels van 1 juni 2008, over de Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen

Citaat: In plaats van mij te beperken tot de vogeltjes heb ik ook een meer dan normale belangstelling voor onze zoetwatervissen. Bittervoorntje, Rietvoorn, Blankvoorn en Kopvoorn kunnen rekenen op mijn innige sympathie. Al zaait de Kopvoorn meteen al paniek: hij lijkt als twee druppels water op de Blankvoorn, althans in mijn ogen. Gelukkig heb ik thuis de verrukkelijke Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen van Henrik W. de Nie. U mist heel wat als u dit prachtige werk niet in de boekenkast heeft staan. Trouwens, bij mij stt het bijna nooit in de kast. Ik heb het geopend op tafel liggen en dan niet bij de Snoek of de Zeelt, want die ken ik wel. Deze Atlas ligt bijvoorbeeld opengeslagen op bladzijde 56 om de Giebel beter te leren kennen. En als ik denk: nou weet ik m! dan leg ik het boek bij de afbeelding van Fint, Alvertje of Elft. Door consequente toepassing van de hiervoor beschreven methode ben ik inmiddels in staat de Serpeling van het Vetje te onderscheiden.

 

Er is er een nieuw vissenboek waarvan ik de co-auteur bem. Bijna alle beschrijvingen van de vissen in dit boek zijn door mij geschreven: "De zoetwatervissen van Nederland, ecologisch bekeken", verkrijgbaar bij Sportvisserij Nederland. Het boek is gebaseerd op eerder binnen de OVB uitgevoerd literatuuronderzoek. De OVB is inmiddels gefuseerd tot Sportvisserij Nederland.

"De zoetwatervissen van Nederland, Ecologisch bekeken, behandelt achtereenvolgens de wet- en regelgeving, bouw van de vis, de leefomgeving van de vis en de eisen die vissen daaraan stellen, de stamboom van vissen en andere gewervelden en in totaal 44 vissoorten die in Nederland voorkomen. Van elke vissoort laat het boek n of meer prachtige foto"s zien en een uitgebreide bschrijving van uiterlijk, leefwijze, verspreiding, voortplanting en andere eigenschappen.
Indien van toepassing, komen ook (sport)visserij, beheer en bedreigingen aan de orde.
De zoetwatervissen van Nederland geeft over elke vissoort veel meer - en interessantere - informatie dan in soortgelijke boeken gebruikelijk is" (aldus Sportvisserij Nederland).

De Atlas

van de

Nederlandse

Zoetwatervissen

(Is helaas uitverkocht)

De atlas geeft de verspreiding weer van 45 inheemse en elf uitheemse zoetwatervissoorten die voorkomen in Nederland. Naast de verspreidingskaarten bevat het boek ook informatie over de kenmerken van de vissoorten, de biotoop, het voedsel en de verbreiding in Europa.

De eerste oplage is uitverkocht, inmiddels is een tweede druk verschenen en deze is ook uitverkocht. In de de tweede druk is de tekst herzien en voor een paar soorten aangepast, verder staan de soorten van de Rode Lijst expliciet vermeld.

De atlas werd goed ontvangen. In een groot aantal plaatselijke kranten, maar ook in de Volkskrant (17/2/96) en NRC Handelsblad (14/3/96) verschenen recensies.

In de 'vakpers' werd de atlas ook positief gewaardeerd, te weten in OVB-Bericht 1996-1 p.21; MIRA (orgaan van RAVON) 2de jg. no. 2, mei 1996; Bionieuws (vroegere Vakblad voor Biologen) no. 6, juni 1996; De Levende Natuur, juli 1996, p. 160.


De "Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen" werd uitgegeven bij Media Publishing Int.
© Stichting Atlas Verspreiding Nederlandse Zoetwatervissen. De prijs is 18,15. ISBN 90 801414 5 6.

Maar is helaas uitverkocht

kwabmap0.gif - 45933 Bytes

 

huis.gif - 398 Bytes  Home page