Wie ben ik?

Ik (Henrik W. de Nie) werd geboren in 1946 te Voorburg. Ik studeerde biologie in Leiden, haalde in 1975 het doctoraal diploma met de vakken wiskundige biologie en aquatische ecologie, werkte toen al als onderzoeker op het Limnologisch Centrum (toen Limnologisch Instituut) van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Ik bestudeerde daar zoöplankton en later het foerageergedrag van paling in het Tjeukemeer en schreef hierover wetenschappelijke artikelen. In 1988 promoveerde ik in Wageningen tot doctor in de landbouwwetenschappen op mijn werk aan paling.

In 1984 maakte ik een lange reis door Azië, en schreef hierover reisbeschrijvingen in NRC Handelsblad. Daarna werkte ik als freelance docent, wetenschapjournalist, literatuuronderzoeker en redacteur van het ornithologische tijdschrift Ardea. Ik schreef populair wetenschappelijke artikelen in onder meer NRC Handelsblad en maakte een rapport over faunavervalsing.
Tussen 1993 en 1996 verzamelde ik visgegevens en schreef de "
Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen". Na publicatie van de Atlas werkte ik in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de documentatie voor de rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoetwatervissen in Nederland. (zie publicatielijst).
In 1985 werkte ik mee aan de productie van een cursus Faunabeheer voor de Leidse Onderwijsinstellingen. Sindsdien werk ik daar regelmatig op freelance basis, nu ook als informatica-docent en auteur.

Vragen, opmerkingen, ideeën, naar:  hwdenie@planet.nl