Rode lijst zoetwatervissen

De Rode Lijst is door mij samengesteld. In 1997 heb ik hiervoor het zogenaamde documentatierapport gemaakt. Op 22 juni 1998 volgde publicatie in de Staatscourant.
In 1998 kon ik nog waar maken dat het benedenstroomse deel van de grote rivieren onderdeel is van de paaihabitat van trekvissen, ook als de plaatsen waar de eieren uiteindelijk gelegd worden, buiten onze landsgrenzen liggen. Immers de vis heeft geen keus om een andere route te kiezen.
In 2004 is de Rode Lijst gewijzigd waarbij de vissen die (vermoedelijk) buiten de landsgrenzen paaien van de lijst werden verwijderd.

 Naar engelse versie

 

   VNW EB BE KW GE

prikken

 
zeeprik     verwijderd
in 2004
   
rivierprik      

verwijderd
in 2004

 
beekprik    

X

   

zoetwatervissen

         
steur

X

       
paling/aal   Staat als ernstig bedreigd
op IUCN rode lijst.
    verwijderd
in 2004.
elft

verwijderd
in 2004

       
fint

X

       
gestippelde alver        

X

barbeel    

X

   
kroeskarper      

X

 
sneep    

X

   
vetje      

X

 
kopvoorn      

X

 
winde        

X

serpeling      

X

 
elrits    

X

   
bittervoorn      

X

 
grote modderkruiper      

X

 
houting

verwijderd
in 2004

Uitgestorven volgens
IUCN
     
zeeforel      

verwijderd
in 2004

 
beekforel

X

       
zalm verwijderd
in 2004
       
vlagzalm

X

       
kwabaal    

X

   
 

aantal soorten:

4(7)

0

5(6)

6(8)

2(3)

totaal aantal soorten: 17(24)

VNW: in het wild uit Nederland verdwenen (als zichzelf instandhoudende populatie)
EB: Ernstig bedreigd (geen soorten)

BE: bedreigd
KW: kwetsbaar
GE: gevoelig

Naar begin pagina