Nederlandse
zoetwatervissen
logo3.gif - 15346 Bytes
paling.gif - 5647 Bytes

Het Europese Parlement heeft op 24 mei 2007 besloten - op voorstel van Duitsland - om (onder andere) de Europese paling (Anguilla anguilla) op te nemen in de bijlage II van CITES (Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten). Op 11 juni 2007 is dit voorstel aangenomen.

Paling (Anguilla anguilla) sterft uit?

Reeds in 1988 wijdde ik aan de mogelijkheid van uitsterven van de paling al een stelling in mijn
proefschrift over foerageergedrag en groei van paling in het Tjeukemeer.
Deze stelling kreeg toen onverwacht grote persaandacht en kritiek. In het Wagenings Universiteitsblad verscheen een evenwichtig artikel waarin diverse deskundigen aan het woord kwamen.

Inmiddels is duidelijk dat de toestand er in de 21ste eeuw niet beter op geworden is. De paling staat nu op de internationale rode lijst van de IUCN, precies zoals ik in 1988 voorspelde.
De noordzeehouting terug in de Rijn? Daarover bestaat wetenschappelijke twijfel. Lees meer.
logo European catfish
Meerval

Waarom staan de meerval, kleine modderkruiper, rivierdonderpad en het bermpje niet op de rode lijst? Vreemd want deze staan niet in de Visserijwet maar vallen onder de Flora- en Faunawet.

logo burbot
Kwabaal

Informatie over het bedreigde vissoorten waaronder de kwabaal, de wettelijk minst beschermde gewervelde diersoort in Nederland.

De Stichting "Atlas Verspreiding Nederlandse Zoetwatervissen" gaf in 1996 de " Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen " uit. De in 1997 verschenen herziene druk is praktisch uitverkocht.
Daarna heb ik samen met Willie van Emmerik "de zoetwatervissen van Nederland, ecologische bekeken" geschreven.

Red data list
List of Vulnerable and endangered fresh water fish species of The Netherlands

Rode lijst Nederlandse zoetwatervissen
De Stichting RAVON is een vrijwilligersorganisatie voor onderzoek naar onder andere zoetwatervissen. De vrijwilligers worden ondersteund door een professionele staf in Nijmegen. RAVON geeft voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermt vissoorten en hun leefgebieden en verzamelt verspreidingsgegevens vooral door middel van schepnetinventarisaties in kleinere wateren.