Digitaal "Gehucht" Termunterzijl

Leste moal biewaarkt op: 7 oktober1999

Inhoud


Termunterzijl heeft tot 1990 deel uitgemaakt van de voormalige gemeente TERMUNTEN en is in 1990 geannexeerd door de gemeente Delfzijl. Deze her-indeling wordt tot op de dag van vandaag door velen in het dorp bekritiseerd en er wordt nog vaak met weemoed gesproken over de tijd van voor de her-indeling. Tot de voormalige gemeente Termunten behoorden de dorpen Termunterzijl, Termunten, Borgsweer, Woldendorp en Wagenborgen die tegenwoordig worden aangeduid als de buitendorpen van Delfzijl. Om de nostalgie wat kracht bij te zetten volgt hier een afbeelding van het gemeentewapen van de voormalige gemeente Termunten.

21 juni 1940

"In keel een leeuw van zilver; in een gouden schildhoek een dubbele adelaar van sabel, beladen met een schild van zilver, waarin een dwarsbalk van sinopel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Oorsprong/verklaring :

Het wapen is een combinatie van de wapens van de familie Houwerda (veld) heren voordat de stad Groningen heerser werd (vrijkwartier).

Het wapen is opgenomen in het nieuwe wapen van Delfzijl