Digitaal "Gehucht" Termunterzijl

Leste moal biewaarkt op: 26 feberwoarie 2001

InhoudVerenigingen

Het dorp beschikt over een sportzaal waarvan, behalve door een aantal sportverenigingen, gebruik wordt gemaakt door de O.B.S. "De Munte" v.w.b. de sportlessen. De sportzaal is na een renovatie in 199? feestelijk in hergebruik genomen en draagt sindsdien de naam "Hallo" (Hal Lichamelijke Opvoeding)

Sportvereniging W.E.O (Gymnastiek)
Secr. mw. L. Weezel
Borgsweer 18
9949 PA Borgsweer
Tel: 0596 - 601859


Volleybalvereniging "Dollard Stars"
Secr. mw. W. Stel
A. Verburghwijk 3
9948 PA Termunterzijl
Tel: 0596 - 601425


Watersportvereniging "De Eems"
Secr. mw. M.E. Brons-van Calcar
Marktstraat 16c
9934 CK Delfzijl
Tel: 0596 - 610660


ijsvereniging "De Eems" scheuveln op daip
Secr. mw. W. Landman
Schepperbuurt 15
9948 PR Termunterzijl
Tel: 0596 - 601412

De ijsvereniging organiseert "ijs en weder dienende" schaatswedstrijden en prikslee wedstrijden op het Termunterzijldiep

Speeltuinvereniging "De Speelmeeuwen"
Inl. mw. P. Dieterman-MedemaSwientje tikkn
Joh. Herwagiusstraat 5
9947 PJ Termunten
Tel: 0596 - 602160

De vereniging organiseert jaarlijks de traditionele speelweek met o.a. het spectaculaire onderdeel "Swientje tikkn", waarbij een aantal deelnemers geblinddoekt een levend varken proberen aan te tikken.

Jeugdsoos "´t Spuigat"
Anthony Verburghwijk 5c
9948 PA Termunterzijl
Telefoon jeugdsoos : 0596 - 602198

KlankbordgroepTermunterzijl - Termunten
Inl.: mw. W. Reineking
Schepperbuurt 19

9948 PR Termunterzijl

Tel: 0596-601882

e-mail: j.w.reineking@hetnet.nl

Buurthoes Termunterzijl

A-Verburghwijk 5a

9947 PP Termunterzijl
Tel: 0596-601654
Inl.: mw. M.Z. Lamain (Tel: 0596-602045)