Stichting Arctic Peoples Alert & Arctica

Postbus 84466
2508 AL Den Haag
Nederland
Tel. 070-4020943
Internationaal tel.: +31 704020943
IBAN: NL91 INGB 0000 0400 92
BIC: INGBNL2A
KvK: 41157171
Incassant-id: NL35ZZZ411571710000
Fiscaal nummer (RSIN): 811918038
E-mail: arctica@planet.nl
Dringende zaken: 06 10363377 (geen voice mail)
Arctic Peoples Alert is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom zijn schenkingen aftrekbaar van de belastingen. Kijk op www.belastingdienst.nl/anbi en op anbi.arctica.nl.

Bestuur:

Hans de Bruin, voorzitter
drs. Marnix Koolhaas, secretaris
ir Charles van den Ouweland, penningmeester

Co÷rdinator en contactpersoon: Govert de Groot

ComitÚ van aanbeveling:

H.C. ten Berge, auteur;
Prof. Dr. Louis Beyens, Laboratorium voor Polaire Ecologie en Paleobiologie, Departement Biologie, Universitair Centrum Antwerpen, BelgiŰ;
Prof. Theo van Boven, hoogleraar internationaal recht, Rijksuniversiteit Maastricht;
Douwe Bylsma, Lid van de Provinciale Staten van Friesland voor FNP (Frysk Nasjonale Partij);
Henk Droesen, rechter in arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch;
Prof. Dr. Louwrens Hacquebord, Arctisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen;
David Suzuki, hoogleraar zo÷logie, universiteit van British Columbia, Canada en journalist;
Tove S°vndahl Petersen, Arctic Council's Indigenous Peoples' Secretariat, Kopenhagen, Denemarken, op persoonlijke titel;
Marie-Louise Tiesinga-Autsema, oud-lid Eerste Kamer voor D66.