Arctica 8 Voorjaar 2000

Govert de Groot

De winter is zacht geweest. Het voorjaar brak te vroeg aan. Is dit een normale klimaatfluctuatie of is dit een voorbode van klimaatverandering? Arctic Peoples Alert heeft weer veel te melden, maar in dit bulletin hebben we daar eigenlijk te weinig ruimte voor. In december 2000 heeft de Commissie Museale Gedragslijn van de Nederlandse Museumvereniging advies uitgebracht over wat er moet gebeuren met de Groenlandse menselijke resten die staan opgesteld in het Westfries Museum te Hoorn. Arctic Peoples Alert vindt het advies volstrekt ontoereikend. De tekst op het bordje in het museum moet worden gewijzigd, maar verder hoeft er volgens de Commissie eigenlijk niets te gebeuren. Arctic Peoples Alert zal zich nu tot de gemeenteraad van Hoorn wenden.

De discussie rond de sledehonden blijft ons bezig houden. Inmiddels zijn de eerder in Arctica genoemde stichtingen voor sledehonden niet meer actief en is er een nieuwe stichting opgericht. De organisatie Arctic Life wil de levensomstandigheden van de honden in samenspraak met de inheemse bevolking, de Inuit. Arctic Peoples Alert is in gesprek met 'Arctic Life'.
Website: http://www.arcticlife.org

Andere websites hierover:
http://www.adn.com/search/story/0,2392,198880,00.html
Antonio Quintero http://connect.to/antonio_quintero/

Podium Groenland op 28 november 1999 was de indrukwekkende afsluiting van 'het Groenlandse jaar', in het kader van de tentoonstelling: Verleden, heden en toekomst van de Groenlandse Inuit/ESKIMOLAND: de kunst van het overleven.
Het verbaast ons echter dat de discussie over de pro's en contra's van import van duurzaam zeehondenbont niet echt door de media wordt opgepakt. Zelfs niet na de presentatie van de nieuwe modecollectie van Wees Meester en Vormgever van Jezelf in Paradiso te Amsterdam.

Koud na afloop van Podium Groenland vertrok ik voor een oriëntatiereis naar Salekhard in het noordwestelijkste puntje van Siberië. In Naryan Mar in noord-Rusland zocht ik Alexander Vyucheisky op, onze gast van de Arctische Dag op 31 oktober 1998. Bij het verschijnen van deze Arctica is het bezoek van Piotr Ozjelov, een Chanti, en het bestuur van Conflictvrij Noorden aan Den Haag net achter de rug.
Intussen bereiden wij een bezoek voor van een delegatie uit de Nenets Autonome Regio in oktober aan Groningen, Den Haag en Brussel. Zij staan als inheems volk in het huidige Rusland voor een aantal ontwikkelingen, maar ook voor een groot aantal problemen. Wij willen de Nenets als voorbeeld nemen en daarmee de komende jaren aandacht vragen voor alle inheemse volken in het noorden van de Russische Federatie. Hierbij werkt Arctic Peoples Alert onder andere samen met RAIPON (Russian Association of Indigenous Peoples of the North), de Russische ngo Conflictvrij Noorden en de Belgische ngo 'Horizon Projects'. In Groningen willen we in samenwerking met het Arctisch Centrum een workshop organiseren over projecten voor inheemse volken in Rusland. Ook werken we aan een publieksmanifestatie in Groningen en Den Haag en zal er een Arctica Special over inheemse volken in Rusland worden uitgebracht. Steun voor deze campagne is van harte welkom op giro 40092.

Natuurlijk vergeten wij onze vrienden de Innu in Labrador en Quebec niet. De laagvliegoefeningen gaan door, maar dat zijn niet de enige problemen waar zij voor staan. De sociale situatie is zeer slecht en we zijn eigenlijk verbaasd dat een land als Canada niet meer kan doen voor zijn eerste volken.

Inhoudsopgave:

Canada's Tibet: zelfmoord onder de Innu van Labrador
Compensatie voor Samen in Noorwegen
Bezoek aan de Chanti en Nenets
Schadeloosstelling voor Inuit
Klimaatverandering
De 'Groenlandse' menselijke resten van Hoorn
Poolkoorts
Kort