website bouwen website maken Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1

Page 1
Page 1

Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1

Page 1
Page 1
Page 1
Start
Page 1

Loet-toernooi

Over het loetbos (info)

Winnaars Loettoernooi

Sponsoren

Jubileum-Toernooi

uitreiking cheque

Loettoernooi een blijvertje


Ruim 12 jaar geleden liep de wedstrijdsecretaris van JBV Nederlek, John Liefting, al enige tijd met het idee rond, dat het toch fantastisch zou zijn om onze petanque-sport eens te spelen op de paden van het naburige Loetbos. Een prachtig polderbos van ca. 10 ha., zeer gelieft bij wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Wandelpaden, dus jeu-de-boulesbanen, te over met centraal een hooiberg als ontmoetingspunt.

Hij bracht dit idee ter sprake tijdens een  bestuursvergadering en kreeg meteen de overige bestuursleden warm voor zijn idee.

Besloten werd om dit idee te realiseren tijdens de landelijke jeu-de-boulesdag van de NJBB in 2002. In plaats van het speelterrein van de club open te stellen en maar afwachten wie er kwam, gingen we nu zelf de boer op om onze sport te promoten..

Het toernooi moest  passanten en overige belangstellende de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de sport in een fraaie landelijke omgeving, terwijl door de ingeschreven deelnemers werd gestreden om het kampioenschap IJssel en Lek met als inzet de IJssel en Lek-wisselbokaal.

In eerste instantie werd geprobeerd dit toernooi te organiseren in samenwerking met andere jeu-de-boulesverenigingen  uit de regio IJssel en Lek, inclusief de niet bij de NJBB aangesloten verenigingen. Het idee werd door de verenigingen enthousiast ontvangen en bijna alle verenigingen zegden hun medewerking toe. De praktijk werd dat de organisatie aan JBV Nederlek werd overgelaten en de andere verenigingen zorgden voor deelname.

Op zaterdag 7 september 2002 werd dan het 1e toernooi georganiseerd. Met totaal 32 deelnemende doublettes was dit een mooie start voor dit toernooi. Er was veel publiciteit van de lokale pers en door de lokale middenstand waren mooie prijzen ter beschikking gesteld, zodat nagenoeg iedere deelnemer een prijs(je) mee naar huis kon nemen..

De 1e winnaars en kampioen van de regio IJssel en Lek werden de heren Jan Fransoo en Hans Woudwijk, beiden lid van Folatre uit Pijnacker.

De 1e prijs bestond naast de wisselbokaal uit een diner-voor- twee bij Café Restaurant. “De Loet” gelegen aan de rand van het bos alwaar de inschrijving en de prijsuitreiking plaats vond. Grootste winst voor JBV Nederlek was: 3 nieuwe leden en een voorzichtige toenadering en samenwerking met niet aangesloten verenigingen uit de regio. Dit was tot voor die tijd bijna onmogelijk.

Alle deelnemers waren enthousiast over het verloop en de organisatie van het toernooi en moest zeker worden herhaald. Het spelen op paden vraagt veel inzicht van de speler en is iets totaal anders dan het spelen op de bestaande jeu-de-boulesterreinen. Ook de wandeling in de natuur naar de toegewezen baan was iets heel aparts.

Alle ervaringen wat goed was en wat misging werden vanaf dat moment door het bestuur van JBV Nederlek nauwkeurig vastgelegd en verwerkt in een draaiboek, dat tot op de dag van vandaag zijn waarde bewijst.

De naam IJssel en Lektoernooi wordt in 2003 gewijzigd in Loettoernooi met verwijzing naar onze hoofdsponsor van dit toernooi Café Reastaurant “De Loet”, die vanaf dat jaar de hoofdprijs, de wisselbokaal en het diner-voor-twee ter beschikking stelt.

Vanaf 2002 tot 2007 werd het toernooi jaarlijks georganiseerd op de eerste zaterdag van september. Vanaf 2008 de laatste zaterdag van augustus omdat die beter pas in de regiokalender.. Het toernooi wordt georganiseerd als promotie toernooi, zodat ook de deelnemers van niet aangesloten verenigingen kunnen deelnemen. Er worden 4 voorgelote partijen gespeeld op vooraf toegewezen banen.. Het toernooi vangt altijd aan om 10.30 uur en is om ca. 16.00 uur gespeeld, waarna de prijsuitreiking om 16.30 plaats vindt. Het toernooi vraagt ook fysiek nog al wat van de deelnemers omdat in een bos natuurlijk stukken gewandeld moeten worden om de toegewezen baan te bereiken. Overigens wordt er rekening gehouden met deelnemers die wat slechter ter been zijn, zij krijgen de banen het dichts bij de het ontmoetingspunt: de Hooiberg.

Sedert 2010 heeft ook een “witte fietsenplan” zijn intrede gedaan. De plaatselijke rijwielhandelaar  “Hoogenboezem Tweewielers” stelt jaarlijks een 20-tal fietsen beschikbaar, die door de deelnemers gebruikt kunnen worden om naar hun toegewezen baan te fietsen, alwaar een ander deelnemer de fiets weer kan gebruiken om terug te keren naar de ontmoetingsplaats .

Het aantal deelnemers is, door met name mond tot mond reclame, spectaculair gegroeid met als topjaar de editie van 2008 met totaal 116 deelnemende doublettes. Dit geeft aan dat het toernooi iets toevoegt aan de beleving van de petanque-sport in een natuurlijke omgeving.

In de loop der jaren hebben de jaarlijks terugkerende deelnemers met een bijvoorbeeld party-tent een eigen stek gecreëerd in het bos rond de Hooiberg, alwaar de inwendige mens van een natje en droogje kan wordt voorzien.

De jaargang 2011 was het 2e lustrum van het toernooi. Dit is voor het bestuur van JBV Nederlek aanleiding geweest om de opbrengst van dit toernooi ter beschikking te stellen van een goed doel. Met de opbrengst van het inschrijfgeld, aangevuld met extra sponsoring van lokale bedrijven, is het symbolische bedrag van € 2011,-- overgemaakt aan de stichting Met Elkaar Voor Elkaar. Deze stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Lek en IJssel.

De plannen voor de 11e editie op zaterdag 25 augustus 2012 zijn alweer in de maak en het beloofd weer iets bijzonders te worden.

Nijs van Benekum

Toernooien

Lek toernooi

07-07-2013

Loet toernooi

31-08-2013

Aalscholver toernooi

06-10 -2013