Alogon    -    2009    -    14’10    Alogon: - the unutterable, the illogical and the unmeasurable -

    Composition for Computer, Choir and 2 * 8 speakers

        (a main surround system and a subsystem under the audience).


Alogon (Grieks), het onuitspreekbare, het onlogische en het onmeetbare zo werden de rationele nummers genoemd door de Griekse filosofen Pythagoras en Plato.

De wereld kon volgens hun slechts bestaan uit verhoudingen die alleen in gehele getallen uitgedrukt konden worden. Alles daarbuiten kon eenvoudig weg niet bestaan in hun ideële wereld en was daardoor onuitspreekbaar. Het irrationele was verboden; men dacht dat er een directe link bestond tussen nummer en de ordening van de ziel in het universum.

 

Proclus zei dat wie deze nummers voor het daglicht bracht zou verdwijnen in een schipbreuk. Het onuitspreekbare en het vormloze moeten verborgen blijven. En zij die dit toch ontsluiten en aan het daglicht brengen zullen meteen vernietigd worden en voor altijd speelbal blijven van de eeuwige golven.

 

... Maar dat gaat nu wel anders, onze wereld bestaat en ontwikkeld zich juist dankzij deze rationele getallen. Wij zetten graag techniek in – maar botst hier onze wereld-visie van cultuur en techniek op die van de gehele verhoudingen (ecologie)? Of vullen ze elkaar aan?

 

Ook in de compositie staat dit aspect centraal. Een berekening: een populatie groei algoritme werd gebruikt om muzikaal materiaal te creëren. Live klankbewerking zal met gezongen noten en geluidsmateriaal in een multi-speaker setup tot klinken gebracht worden. Soms botst het, soms vult het elkaar aan: maar eigenlijk altijd is het eindresultaat zonder techniek niet te verwezenlijken.

 

Kan die techniek, in de vorm van speciale DSP technieken, ons misschien dan toch verder helpen om stem en teksten van hun logische inhoud te ontdoen en zodoende het gereedschap vormen om op zoek te gaan naar:


het zingend onuitspreekbare?,

het technisch onlogische?

en het muzikaal onmeetbare...?


(pre-recorded) spreekstem: Ted Szántò


Als libretto zijn er fragmenten uit het gedicht De Hirundine (de Zwaluw) van Bisschop Radboud uit ca. 896 A. D. gebruikt. En hier staat de geweldige, en voor mij zeer inspirerende vertaling van René Veenman:

http://nl.wikisource.org/wiki/De_hirundine.

   

All recording, soundprocessing editing and postprocessing: Michèl Koenders.

Commissioned by: ‘NFPK+’

Has been performed by: Hollands Vocaal Ensemble.

 show scoreAlogon_files/Alogon%20-%20Binder2.pdf
 

Audio design and Technical drawings: © Michèl Koenders  2009 

Ontwerp: Dré Kampfraath