In Search of Cohen’s Kappa.    -    2010    -    13’00        Composition for the Electra Ensemble and Sonsoles Alonso (Piano).

                                             

Michèl Koenders: Music & Libretto.

Een algoritmische compositie voor ensemble en live computer.


Cohen’s Kappa staat voor de mate van afwijking tussen twee waarnemers als zij beide het zelfde fenomeen observeren. - Deze formule is een standaard (statistische) procedure die de psychologie gebruikt om de kwaliteit van methodisch onderzoek te kunnen bepalen. –


Onze hectische tijd vraagt aan ons iedere dag steeds om een positiebepaling. Zijn we voor iets of tegen iets? Maar kunnen we dit wel enigszins objectief? En wat zijn de factoren die hierbij een rol spelen? Of blijft het bij deze illusie van de realiteit en is objectiviteit helemaal niet belangrijk voor ons oordeel? En houden we ons misschien tevreden met kleine ‘deelrealiteiten’ als oplossingen?


in de vijfdelige – algoritmische - compositie gaan we op zoek naar deze realiteit en zijn citaten van filosofen over waarneming en werkelijkheid tot libretto verwerkt.


De vraag; “Is ware kennis van de werkelijkheid mogelijk?”, wordt door verschillende  filosofen heel anders beantwoord:

Plato: Ja, wat de transcedente wereld van het idee betreft.

Nee, wanneer we spreken over de zintuigelijk waarneembare wereld.

Aristoteles: Ja, door deductief te redeneren vanuit eerste beginselen.

Empirie (= onderzoek) heeft slechts een “ondersteunende” functie.

Descartes: Ja, door deductief te redeneren vanuit eerste beginselen (meetkundige axioma’s), maar er is geen rol voor empirie weggelegd.
En tenslotte Kant: Ja, via “synthetische uitspraken a priori”; echter niet van das Ding an Sich.


Kort samenvattend hebben de meeste filosofen problemen met het waarnemen en/of kennen van de realiteit.

Als we bovenstaande lijn doortrekken naar muziek kunnen we dan zowel toehoorders als spelers een klank(realiteit) voorschotelen die zij individueel ook nog eens anders kunnen waarnemen?
Plaatsbepaling van een klank in de ruimte is zo’n realistische individuele waarneming. Iedere toehoorder ervaart de positie van een klank op een strikt individuele basis. Dit wordt duidelijk waargenomen in de 3D dome van geluid.

Ook omhullende en frequentie zijn – op een onnatuurlijke wijze  - te scheiden en op een andere manier weer samen te voegen wat kan resulteren in klanken die vreemd en ‘ongehoord’ zijn. (Denk hierbij aan het opheffen van de zwaartekracht in Second-life). Maar waar plaatsen wij ze in onze werkelijke wereld? En wat doen wij met deze ‘illusionaire realiteit’? Kunnen we nog wel van een gemeenschappelijke werkelijkheid spreken? Of blijkt de realiteit een hallucinatie van de stoffelijke werkelijkheid?, en zoeken we eigenlijk Cohen’s lost Kappa...

De compositie kan daardoor beluisterd worden als een dagdromend stukje muziektheater over de werkelijkheid.


Recording by DJC, soundprocessing, editing and postprocessing: Michèl Koenders.

 

Commissioned by: ‘NFPK+’

Has been performed by Electra.

 show scoreIn_Search_of_Cohens_Kappa_files/In%20search%20of%20Cohen%27s%20Kappa.pdf
 Photo: Yvette Verwer ©2010

Audio design and Technical drawings: © Michèl Koenders  2010

Ontwerp: Dré Kampfraath