Trias Politica    -    2008    -    12’30

 


    12 channel (3D surround sound) live Composition for Computer and trio (Piano, Bassclarinet and Cello).

Montesquie stelde in zijn geschriften (L'Esprit des lois en De la constitution d'Angleterre) over de Trias Politica dat de scheiding der machten een absolute noodzakelijkheid is om een machtspel te kunnen spelen ge-ent op democratische principes. Naast het bestaan van deze eerste drie machten (Wetgevende macht, de rechtsprekende macht en de uitvoerende macht), zijn er respectievelijk nog een vierde (= ambtelijke macht), een vijfde (= lobbyisten of niet-parlementaire pressiegroepen en zelfs een zesde macht ontstaan (= media).


Belangrijke vraag blijft of deze extra machten nu een noodzakelijke aanvulling zijn of laat het juist de beperkingen van het huidige systeem zien.


Interessant is nu om een parallel te vinden in de muziek. Is muziek ook een ‘democratisch’ samenspel waarin het goed is om de machten te scheiden, of is muziek per definitie een autoritaire, dictatoriale en niet-democratische kunstvorm die gebaat is bij uiterst strakke regels en handhaving hiervan. En wat als we ze weghalen of we verstoren het precaire machtsevenwicht en draaien de hiërarchie om: blijft er dan nog muziek over?

Trias Politica is een algoritmische compositie: melodielijnen en akkoorden volgen  strenge wiskundige principes (maar is dit hoorbaar ?) uitgerekend door een computer. Tijdens de uitvoering ‘luistert’ de computer naar de afzonderlijke instrumentale lijnen en trekt hier zijn conclusies uit voor het verdere verloop van de realtime klankbewerkingen.

In het eerste deel zijn melodielijnen, akkoorden en het ‘verlengen’ of freezing in time de belangrijkste ingrediënten.

In het tweede gedeelte ligt de nadruk op klankvorming en klankbewerking. Het derde en afsluitend deel probeert deze twee werelden bij elkaar te brengen.


Montesquieu over de scheiding der machten:“Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren. Ook is er geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en uitvoerende macht. Als het samengaat met wetgevende macht dan wordt de macht over leven en vrijheid van de burgers arbitrair, want de rechter zou wetgever zijn. Als het samengaat met de uitvoerende macht, dan kan de rechter de macht verwerven van een tiran. Alles zou verloren zijn als een en dezelfde man of een lichaam van belangrijke mannen, zij het van de adel of uit het volk, deze drie machten zou uitoefenen… Omdat in een vrije staat iedere mens vrij is, moet het gehele volk de wetgevende macht uitoefenen. Omdat dit in grote staten niet mogelijk is, moet de wetgevende macht door volksvertegenwoordigers uitgeoefend worden. Het grote voordeel van het uitoefenen van de wetgeving door vertegenwoordigers bestaat hierin, dat deze de nodige bekwaamheid hebben om te beraadslagen. Het volk is daartoe in geen geval bekwaam. Hierin ligt juist één van de voornaamste wantoestanden van de democratie.”All recording, soundprocessing editing and postprocessing: Michèl Koenders.

Also all photo’s and the Audio Design and all other technical drawings at the bottum of this page.Ontwerp: Dré Kampfraath

Commissioned by: ‘NFPK+’

Has been performed by: Trio Belle Horreur

 show scoreTrias_Politica_files/Trias%20Politica%20tutti%20Binder2.pdf
 

Audio design and Technical drawings: © Michèl Koenders  2008

Trio Belle Horreur:

Sonsoles Alonso: Piano

Ainhoa Miranda: Bassclarinet

John Addison: Cello

Three of the UCC composers at work