Het bijstellen van de actie

 

 

Onder de actie van een gitaar wordt verstaan de hoogte die de snaren hebben ten opzichte van de toets. Hierdoor is de actie bepalend voor de kracht die uitgeoefend moet worden op de snaren en de intonatie van het gitaar geluid.

De actie van een gitaar is goed afgesteld als U over de gehele toets niet te veel kracht hoeft uit te oefenen om de snaren in te drukken. Staan de snaren te hoog afgesteld dan wordt de bespeelbaarheid van de gitaar slechter, staat de actie daarentegen te laag dan kunnen de snaren gaan kletteren tegen de frets.

Het is dus zaak om evenwicht te vinden in het afstellen van de actie.

Voordeel van een hogere actie is, meer volume, betere toon, eenvoudiger akkoordgrepen.

Nadeel van een hogere actie is, noten lastiger te 'fretten'(meer druk vereist),

snelle loopjes zijn moeilijker.

Voordeel van een lagere actie is, noten gemakkelijker te 'fretten', snelle loopjes zijn eenvoudiger.

Nadeel van een lagere actie is, kans op 'zoemende' snaren, minder volume, iets minder goede toon.

Voor het bijstellen van de actie moet er met de brug en of de hoogte van de kam gespeeld worden. Bij de brug kan bij een te hoge actie de gleuven in de brug iets dieper gemaakt worden met een vijltje of zaagje. Bij een te lage actie kan onder de brug een stukje hout gelijmd worden, een nieuwe brug verdient echter de voorkeur.

Voor wat de kam betreft kan deze op dezelfde wijze verhoogd worden als de brug.

Bij het verlagen van de kam kan er iets van de basis van de kam afgevijld worden, zorg er dan wel voor dat dit op een plat vlak gebeurt zodanig dat de basis van de kam mooi recht blijft.

Een optimale afstelling van de actie kan wat tijd kosten maar eenmaal in orde hoeft er ook niet meer naar omgekeken te worden.

Home