Noten-tekens

Noot

Nederder-

landse naam

Hele noot Halve noot Kwartnoot Achtste noot Zestiende noot TweeŽn- dertigste noot Vierenzestigstenoot
Engelse naam Semi-breve Minim Crochet Quaver Semi-quaver Demi-semi-quaver Hemi-demi-semi-quaver

dansm.gif (4090 bytes)

 

Home