Klassiek gitaar spelen

 

 

Het is van groot belang als beginnend klassiek gitarist te letten op een aantal zaken.

Belangrijk is de houding tijdens het spelen. Een verkeerde houding kan het speelgemak be´nvloeden maar is ook belangrijk om een bepaalde ontspanning te bereiken tijdens het spelen. Bij een verkeerde houding kunt U op langere termijn klachten krijgen van verkramping of erger, gewrichtspijnen die vaak lang aanhouden. Wat dit betreft spreek ik uit ervaring, ik speel namelijk al zo' n 21 jaar klassieke gitaar en vaak in een verkeerde houding, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een pijnlijk schoudergewricht.

De juiste houding is op een stoel waarbij het rechterbovenbeen vrijwel een horizontale stand moet innemen ten opzichte van de vloer. Uw linkervoet plaatst U op een speciaal voor de gitaar gemaakt voetenbankje. De gitaar komt op Uw linkerbeen te rusten onder een hoek van ongeveer 45║. Op deze manier heeft U een rechte rug en een goede positie van Uw linkerarm ten opzichte van de toets en Uw rechterhand ten opzichte van het klankgat en het bovenblad.

Bij het spelen van de gitaar is de linker- en de rechterhand techniek bepalend voor het uiteindelijk te bereiken speelgemak in combinatie met klankkleur en intonatie.

De nagels van de rechterhand moeten een zodanige lengte hebben dat ze de snaar net raken bij passage van de snaar, zijn ze te lang dan bemoeilijken ze het spel.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vallend en niet vallend spelen. Bij vallend spelen komt de vingertop tot rust op de snaar die volgt op de aangeslagen snaar.

Met deze aanslag wordt meer volume bereikt en de toon klinkt voller in tegenstelling tot de niet vallende aanslag. De rug van de rechterhand moet tijdens het spelen stilstaan, de kracht en de manier van aanslaan moet enkel van de vingers komen. De vingers van de rechterhand kunnen een lichte kromming innemen, dit geeft een ronde warme klank. Als U met gestrekte vingers een snaar aanslaat zal dit een scherpere toon opleveren. Met deze verschillende vormen van aanslaan (ronde aanslag, gestrekte aanslag, vallend of niet vallend) kan bewerkstelligt worden dat U verschillende klankkleuren uit U instrument kan halen.

Voor de duimaanslag gelden dezelfde technieken als voor de vingers, de duim maakt tijdens het aanslaan van de snaren een draaiende beweging en staat haaks op de positie van de rechterhand.

Ook de positie van de aanslag ten opzichte van de toets en de kam is klankbepalend.

Zo zal een aanslag kort bij de toets een warmere toon opleveren dan een aanslag kort bij de kam. Een andere manier van aanslaan is het zogenaamde pizzicato, hierbij wordt de rechterzijkant van de rechterhand op de snaren even voor de kam gelegd.

Als U nu met duim of vingers aanslaat ontstaat een korte afgedempte toon.

De linkerhand moet in tegenstelling tot de rechterhand korte nagels hebben zodat deze het indrukken van de snaar niet kunnen belemmeren.

De duim van de linkerhand moet bij het vastgrijpen van de hals een zodanige positie innemen dat deze tegenover de middelvinger komt te staan en ongeveer halverwege de hals aangrijpt. De linkerhand heeft een zodanige kromming dat de vingers recht op de toets komen te staan tijdens het indrukken van de snaar. Bij het indrukken van de snaar is het van belang dat dit vlak voor de fret gebeurt, dit geeft de beste toonvorming.

Samengevat kan men stellen dat het spelen van de klassieke gitaar een uitgekiende samenwerking is van linker- en rechterhandtechniek en met al deze technieken een uiterst gevarieerd klankenspel op kan leveren.

Het goed leren spelen van klassiek gitaar zal jaren in beslag gaan nemen maar steeds weer een uitdaging vormen om verder te groeien. De vooruitgang gaat vaak met kleine stapjes (natuurtalenten uitgezonderd) maar gestaag als er voldoende tijd aan besteed wordt.

Als beginnend gitarist volstaat een oefening van een halfuur per dag, er moet eelt gekweekt worden en kracht in de vingers van de linker- en rechterhand.

Op langere termijn zal de studietijd langer moeten worden om een bepaald niveau te bereiken en te behouden.

Home