Blanket for baby

Knitted baby blanket with crocheted border.

Use DMC 80 thread with 0.8 mm needles. Crochet hook 0.75 mm.

Size of this blanket 2 x 2,5 inch. You can make it larger or smaller if needed,
but number of stitches must be divisible by 7 + 2. You can add
more selvedge stitches and border rows if wanted.

Cast on 41 st.

Knit 3 rows for border and begin and end each pattern row with 2 knitted selvedge stitches

Pattern:
Row 1: (wrong side of work):
Purl 2, *yarn around the needle, slip 1, knit 1, pass slipped st. over, knit 1, slip 1, knit 1, pass slipped st. over, yarn around the needle, purl 2*

Row 2 :
*Knit 2, purl 5*, knit 2

Row 3:
Purl 2, *knit 1, yarn around needle, slip 1, knit 2 tog., pass slipped st. over, yarn around needle, knit 1, purl 2*

Row 4: As row 2
Repeat these 4 rows till desired length of blanket.

Knit 3 border rows, bind off.

Crocheted border.

Row 1:

sc around the whole blanket

Row 2:
1 ss, *skip 2 sc, 5 dc in one sc, skip 2 sc, 1 ss*

`````````````````````
© A. Riemens, 1999

Gebreid babydekentje met gehaakte rand.

Maat is 5 x 6 cm. Dit kan naar eigen wens vergroot of verkleind worden.
Het aantal steken moet echter deelbaar zijn door 7 + 2, voeg eventueel meer kantsteken/naalden toe.

Breinaalden 0,8 mm, haaknaald 0,75 mm. Garen DMC 80

Opzetten 41 steken

Brei 3 naalden recht

Begin en eindig iedere patroonnaald met 2 r. (kantsteken)

Naald 1 (achterkant van het werk)
2 st. av., *1 omsl., 1 overh., 1 st. r., 1 overh., 1 omsl. 2 st. av.* .

Naald 2 en alle even naalden:
*2 st. r., 5 st. av.,* 2 st. r.

Naald 3
2 st. av., *1 st. r., 1 omsl., 1 dubb. overh., 1 omsl., 1 st. r., 2 st. av.*

Herhalen tot de gewenste lengte, dan 3 nld. r.
Afkanten.

Gehaakte rand.

Haak een rand vasten om het hele dekentje.

Daarop:
1 halve vaste, * 2 vasten overslaan, 5 stk. op de volgende vaste, 2 vasten overslaan, 1 halve vaste*.


`````````````````
©
A.Riemens, 1999