1000 Sollicitatievragen voor hoger-opgeleiden worden u binnen 24 uur toegezonden als e-mailbijlage

________________________________________________________________

 

Mondeling solliciteren betekent meestal dat alle zeilen moeten worden bijgezet om een goede indruk achter te laten bij degene die het sollicitatie-interview afneemt.
Solliciteren is voor velen nu eenmaal geen regelmatige bezigheid en daarom is het niet verwonderlijk dat er mensen zijn die opzien tegen een sollicitatiegesprek.

De onvoorspelbaarheid kan worden verminderd als men zich goed voorbereidt op zo’n gesprek.
Inzicht in sollicitatievragen die men zoal kan verwachten, is daarbij een goede steun.

 

Enige voorbeelden

Welke eisen mogen collega's aan u stellen?

Wat verstaat u onder ‘succes’?

Hebt u wel eens een grote blunder gemaakt? Hoe loste u dat op?

Reageert u meestal primair of secundair? Waarom?

Bent u snel van begrip? Hoe snel pikt u nieuwe dingen op?

Wat vindt u dat per se hoort bij het goed vervullen van deze functie?

Welke wezenlijke bijdrage zou u aan onze organisatie kunnen geven?

Waardoor zou u snel geïrriteerd raken?

Hoe is uw stijl als deelnemer aan vergaderingen?

Hoe vasthoudend bent u? Maar wanneer geeft u de moed op?

Van welke mensen neemt u het advies altijd aan? Van wie niet?

Wat zou u voor ons kunnen doen, dat iemand anders niet zou kunnen doen?

Wat verstaat u onder loyaliteit?

Wat zoekt u eigenlijk bij ons?

Welke andere soort banen zou u ook een uitdaging vinden?

 

Dit naslagwerk is bedoeld voor sollicitanten van wo- en hbo-niveau die goed beslagen ten ijs willen komen. Het bevat 1000 (waartussen pittige) sollicitatievragen die een interviewer kan stellen.
De vragen zijn systematisch ondergebracht in tien rubrieken, steeds voorafgegaan door specifieke sollicitatietips.
Voorts zijn twee rubrieken gewijd aan vragen die de sollicitant zélf kan stellen.
 

Vele werkgevers zijn vooral geïnteresseerd in gedragsaspecten van de sollicitant.
Daarbij gaat het om aspecten als werkhouding, stijl van werken, aanpak, inzet en tempo, kortom, men is benieuwd hoe het zou zijn om met deze kandidaat samen te werken.
Beantwoording van dit soort vragen is niet altijd even eenvoudig, vooral als de sollicitant ermee overvallen wordt.
Niet voor niets bevindt zich tussen de 1000 vragen daarom een hoofdstuk met ruim 300 vragen op het gebied van houding, stijl van werken, aanpak, inzet en tempo.

Tussen de vragen zijn spaties aangebracht waarin u – bij wijze van geheugensteuntje – in het bestand aantekeningen kunt aanbrengen met de antwoorden die u het meest op uzelf en uw eigen situatie van toepassing acht.
Deze antwoorden zullen variëren per individu, omdat individuen nu eenmaal verschillen in persoonlijkheid, kennis en vaardigheden.

De vragen zijn samengesteld door loopbaandeskundige dr. Norman Schreiner.
Hij doceerde 20 jaar Talentmanagement als keuzevak aan universitaire studenten.
Tegenwoordig publiceert hij en vervult hij spreekbeurten over uiteenlopende loopbaanthema's.
Hij was voordien werkzaam in de loopbaanadviesbranche, bekleedde diverse leidinggevende hrm-functies in het internationale bedrijfsleven en heeft talrijke sollicitatieadviezen gegeven.

De 1000 sollicitatievragen - uitgegeven door Wassehage BV - zijn samengebracht in een elektronisch bestand (van circa 200 kB) dat wij als e-mailbijlage naar u kunnen e-mailen.

 

Hoe kunt u bestellen?

 

·         Zend een e-mail naar n.schreiner@wxs.nl, waarin u aanduidt het elektronische naslagwerk ‘1000 Sollicitatievragen’ te bestellen.
Vermeld daarbij uw naam en woonplaats (straatnaam en telefoonnummer zijn niet nodig), alsmede het e-mailadres waarop u het bestand wenst te ontvangen.

 

·         Vervolgens ontvangt u van ons binnen 24 uur terug een e-mail met twee bijlagen (ook tijdens het weekeinde en vakanties).
De ene bijlage bevat dit naslagwerk, de andere onze factuur van € 7,-- (incl. 21% BTW).
Dit bedrag kunt u na ontvangst van het elektronische naslagwerk separaat naar de bankrekening van Wassehage BV overmaken.

 

·         Uw gegevens worden louter en alleen gebruikt voor een administratief correcte verwerking van uw bestelling.
Zij dienen geen andere doelen, en worden niet doorgespeeld naar derden.

 

·         Het bestand is standaard opgemaakt in Word.

 

Voor nadere informatie:

Telefoon 070-511.0943 (vanaf buiten Nederland: 00-31.70.511.0943)

E-mail n.schreiner@wxs.nl

 

Versie 28.12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoorden voor deze site:

solliciteren, solleciteren, soleciteren, soliciteren, sollicitatiegesprek, vragen sollicitatiegesprek, sollicitatie-gesprek, solicitatiegesprek, solicitatie-gesprek, sollecitatiegesprek, solecitatiegesprek, solicitatie-gesprek, sollecitatie, solecitatie, vraaggesprek, selectiegesprek, selectie-gesprek, selectie gesprek, beoordelingsgesprek, beoordelings-gesprek, beoordelings gesprek, sollicitatie-vragen, sollicitatie vragen, sollecitatie-vragen, solecitatie-vragen, solicitatie-vragen, sollicitatie vragen, sollecitatie vragen, solicitatie vragen, solecitatie vragen, sollecitatievragen, solecitatievragen, solicitatievragen, sollicitatiecommissie, selectiecommissie, selektiecommissie, selectie-commissie, selektie-commissie, sollicitatie-commissie, assessment, assesment, asessment, asesment, assessment-centre, assessment-center, assesment-centre, assesment-center, asesment-centre, asesment-centre, assessment centre, assesment centre, asesment centre, asessment centre, assessment center, assesment center, asesment center, asessment center, assessmentcentre, assessmentcenter, assesmentcentre, assesmentcenter, asessmentcentre, asessmentcenter, asesmentcentre, asesmentcenter, sollicitatie interview,, sollicitatie-intervieuw, solicitatie-intervieuw, sollicitatieadvies, sollicitatie advies, sollicitatie-advies, sollecitatie-advies, sollecitatieadvies, sollicitatietips, sollecitatietips, solicitatietips, solecitatietips, sollicitatie-tips, sollecitatie-tips, solecitatie-tips, solicitatie-tips, sollecitatie tips, sollicitatie tips, solecitatie tips, solicitatie tips, vragen sollicitatie, vragen solicitatie, vragen solliciteren, vragen bij sollicitatie, vragen bij solliciteren, sollicitatie-vragen, solicitatie, solicitatievragen, vragenlijst sollicitatie, vragenlijst solicitatie, vragenlijst solliciteren, vragen assessment, vragen assesment, vragen asessment, vragen asesment, vragen bij assessment, vragen bij assesment, vragen bij asesment, vragen bij asessment, sollicitatietraining, sollicitatie-training, solicitatietraining, solicitatie-training, solecitatietraining, solecitatie-training, sollecitatietraining, sollecitatie-training, sollisitatie, sollesitatie, solesitatie, solisitatie, sollicitatiesteun, sollicitatieoefening, sollicitatie-oefening, mondelinge sollicitatie, mondelinge solicitatie, mondelinge sollecitatie, mondelinge solecitatie, mondeling sollicitatiegesprek, mondeling solliciteren, mondeling soliciteren, mondeling solleciteren, mondeling soleciteren, vragen bij sollicitatie, vragen over sollicitatie, vragen van recruiters, recruitersvragen, recruitervragen, vragen bij recruitment