otti zelf otti zelfotti zelfotti zelfotti zelfotti zelfotti lach

 

Sauswauze hoompeedzj.

 

Sauswauze mit nuuj pekskes

Oos motto: Good zoepe, en op henj en veut nao hoes toe kroepe......

De Sauswauze (auch waal Zaufwauze genump vanwaege de intensieve Zaufpauzes) zin ein joekskepel, die zich als doelstelling hubbe gesjteld om de CULTUUR, de sociale contacten en de bar-omzat binnen Melick te bevorderen middels het make van sjone(?) meziek, dae (soms) erg gewaardeerd waert. Hiej-onger zeet geer de kapel op de bontje aovend in Melick.

Veur meer filmkes, kint ger kieke biej Dirk

 


Nuuj Nuuts

Ver hubben mitgedaon aan ut ut Limburrigs Kampejoensjap Zaate Hermeniekes in Detere..... En zeen 4e gewaore...

Sauswauze snack

De Sauswauze es delicatesse

Veer zint der ech greuts op!!! Vanaaf noe is ozze naam toegevoog op de lies baove de frietepan van cafetaria 't Heukske> Ver sjtaon in ein rieke tusse de frikkedelle en de loempia's. Deef van de Frietekraom serveert noe auch Sauswauze (Gehakbelkes in Limburgse mmosterdsaus).

Os sjmaakpanel besjtaonde oet ein paar zeer ervaren Frietkraom keurmeisters haet de Sauswauze belkes al gepreuf. Lekker!! Dit waerdt vas en zeker ein nuuj sjtreekgereg. Sperjes haet noe ech aafgedaon.

 

De nuuj CD

En hiej is ze dan: Os 2e CD!!

Tadaaaaa. De eerste is inmiddels ram oetverkoch en ein ech collectors item gewaore.

De CD leut ech de subtiele nuancering oet het instrumenten palet van de Sauswauze volledig toet zien rech komme. Eindelik weer ins echte Muziek. Ein verademing tussen de hedendaagse einheidswors oet de Top 0.

Dr zin nog ein paar exemplare te kriege biej Meziekhanjel Jo Joosten aan de Heinsbergerwaeg. Dus haos uch veurdet auch dees CD neet meer te kriege is

De Sauswauze CD

 

 

 


Pregram veur ut kommende sezoen:

bal Iddere Maondig aovend Rippetiesie biej Hans

(aafmelje biej Jos 533609 of Biejanka 535509).
Kint ger dees nog?

Ein paar druppelkes beer bie Mat en Bianca.
Zef en Meries: 2x kop 80.

Oze Pin-nup boj.

  Let op: Klik op de boek van Morries en heur ein geluid!

Waem van dees twee haet ut meiste gezoape op os jubbelejum??

 

Oplossing: alletwee aeveveul!

 

Wit ger nog de broelof van Mariejan en Wullem:

Bllllllll Ozze Meries es Prins in karakteristieke gezichsoetdrukking

 

 

Alla. Nog ein foto danne. Waal ein grote. Let op dees is van oze PRAALwage in de optog van aafgeloupe joar. Mit Jeu-ke veurop.


Herinneringe...

 

Ozze Meries hadde ze prins gemaak biej de Markoef, mer op de eerste aovend waas der al oet zien pak gesjeurd.

Op 21 juni ginge veer noa Peter en Leon, die ein Treuterie fees zoue haaje. Veer zoue "Daar komt de Bruid" spelen bie ut noabinne goan. Aan de euverkantj vanne waeg in het park woor toen echter een klassiek zomerconcer aan de gank. Det gezich van de dirigent toen d'r die valsje note van os op de achtergrondj door zien eige orkes haer heurde....

Os 150 plussers ginge saame zjwumme net euver de grens in Pruuses. En Meries ging van de duukplank aaf. Maar de spjringplank waas neet berakend op het gewich van Meries. *Krak*. Bitte nicht Wippen. Sinsdeen moog Meries neet meer op de duukplank.

29 juni: De joarlikse Barbeknooi. Het raegerde wie ein bees, maar de Beul haaj os ein sjoon tent geleend. Aafgezeen van Marc bleef ederein dreug. (Van boete danne).. De drie (on)wieze hadde satesaus gemaak. Det zou ut helemoal waere. Maar wie det die werm gemaak woor, zoog die d'r neet meer al te lekker oet. De Oalie dreef deroet. Geweun uig dich haaje en doorsjlikke. Nemes is dood neergevalle, dus ut veel nogal mit.

18 juli: Bianca waar 30 jaor gewaore. En Mat haaj ein paar vaetjes beer ingesjlage. "Drink es get door jonges, ut vaat is bienao laeg". Auch kreege ver nog verbrandje beester. Ut waar weer sjooooon.

20 juli: De club waar ingezat op ut ponnieconkoer in Melick. Dit woor enne briljante zat van de organisatie. De bar-omzat waerde metein verdubbeld, aangezeen d'r noe aan 2 kantje van ut buffet aevehel gezaope waerde.

26 juli: Hans Jacobs woor 40 gewaore. Aad he? En ver moste helemaol de rimboe in, want hae hool zien fuif bij zien eljers toes in de bongerd. Hae haaj ein sjoon tent, nog sjoner aete en ein nog sjoner vaat beer gehuurd. Ut veel op det het merendeil van det vaat nao de kepel ging. Verder bleef Marjo zich dereuver verwonjere wie det die fles Rum helemaol laeg kwoom terwiel zie toch de enigste waar die Rum aan ut drinke waas. Peter had heur un paar feine Rum-Cola's gemaak. De kleur waas heel lich doorzichtig broenachtig...

23 aug: Verenigingssjeete mit de sjutterie. Taegeliek in Hirkebosj en in Melick. Wie kriege ze ut geregeld... De ein helf van de club zoot in Hirkebosj en de anger helf in Melick. Ut Melicker team kwoom neet verder dan 15 bolkes. In Hirkebosch waerde d'r waal 18 aafgesjoate. Ut woor erg werm, dus help d'r maar ein dink: Flink zoepe.

13 Okt. De eerste rippetiessie van ut nuuje sezoen. Volgens (Rooie) Hans deeje ze in de angere bent wooin hae sjpeelde aan thoesstudie. En of det nieks veur os waas. Gelache det ver hubbe.

Op 20 December ginge ver KARTE! (nae neet KRATTE, mer KARTE). Aansloetend koste ver drinke zoveul es ver opkoste. (Waas biej de pries inbegrepe). Dus det hadde ver zoo droet.

10 November 2003: Ein nuuj hoogtepuntj oet de historie: De rippetietie mos waere ongerbroake omdet Zef mos gaon Sj**te!


 

Let op: Geer zeet bezeuker nummer:

Truuk noa de "Hans Schmitz" Homepage