Grand Slam
Baseball Recaps
Caribbean Play-Offs 2003
Venezuela
Compiled and Copyright © 1997-2003 by Marco Stoovelaar

Caribbean Baseball Play-Offs 2003
Colombia
Dominican Republic
Mexico
Puerto Rico
Venezuela
Recaps Caribbean World Series 2003

Return to Headlines


Caribbean Play-Offs 2003: Venezuela
INDEX
Venezuelan Play-Offs unclear! (January 2)
First deadline passes. (January 10)
Venezuelan season cancelled! (January 13)
Venezuela not in Caribbean Series. (January 16)


Venezuelan Play-Offs unclear!
CARACAS - The Play-Offs were due to open in the Liga Venezolana de Béisbol Profesional on January 2, 2003, but the stadiums are empty. Because of the political situation in the country and the general strike against Venezuelan President Hugo Chavez, the LVBP suspended all games scheduled after December 9 because of the turmoil. All American players has left the country since. The League now hopes to re-start the season with six teams on January 10 or with five teams on January 15. If that is not possible, the season is considered finished.
(January 2)

Venezolaanse Play-Offs onzeker!
CARACAS - De Play-Offs in de Liga Venezola de Béisbol Profesional hadden op 2 januari van start moeten gaan, maar de stadions zijn leeg. Door de politieke situatie in het land en de algehele staking tegen de Venezuelaanse President Hugo Chavez heeft de LVBP besloten alle wedstrijden die na 9 december gespeeld moesten worden te schrappen, vanwege de omstandigheden. Alle Amerikaanse spelers hebben het land inmiddels verlaten. De League hoopt het seizoen met zes ploegen te herstarten op 10 januari of met vijf teams op 15 januari. Lukt dat niet, dan zal het seizoen als afgesloten worden beschouwd.
(2 januari)


First deadline passes
CARACAS - The Liga Venezolana de Béisbol Profesional has been unable to start a second half of its season on Friday, January 10, its first deadline, set on December 28.
Because of the political situation and the general strike in the country, the regular season was suspended on December 2, with 88 remaining games being cancelled. On December 28, League-President Ramón Guillermo Aveledo met with the teams and announced that it hoped to re-start the season on January 10 with six of the eight teams, if conditions, like security for players, fans and press and transportation for the teams, could be guaranteed.
If that was not possible, a second date was set, January 15, with five teams. When that date also is not possible, the season will be ended definitively. Therefore, it is also unsure if a Venezuelan team will participate in this years Caribbean World Series.
(January 10)

Eerste deadline voorbij
CARACAS - De Liga Venezolana de Béisbol Profesional is er niet in geslaagde een tweede competitiehelft te starten op vrijdag 10 januari, de eerste deadline die op 28 december werd vastgesteld.
Vanwege de politieke situatie en de algehele staking in het land werd het reguliere seizoen op 2 december afgebroken en de 88 resterende wedstrijden geschrapt. Op 28 december vergaderde League-President Ramón Guillermo Aveledo met de ploegen en maakte bekende dat gehoopt werd het seizoen op 10 januari te herstarten met zes van de acht ploegen, wanneer de voorwaarden, zoals veiligheid voor spelers, toeschouwers en pers en transport voor de ploegen, kon worden gegarandeerd.
Wanneer dat niet mogelijk zou zijn werd een tweede datum vastgesteld, 15 januari met vijf ploegen. Wanneer ook die datum niet haalbaar is zal het seizoen definitief ten einde komen. Het is daardoor ook onzeker of er een Venezolaanse ploeg zal deelnemen aan de Caribbean World Series.
(10 januari)


Venezuelan season cancelled!
CARACAS - The Liga Venezolana de Béisbol Profesional announced on Monday that the remainder of its season has been cancelled.
On a meeting on December 28, the League's President and the eight teams decided to start a second part of its interrupted season with six teams on January 10 or with five teams on January 15. This proved to be impossible, due to the current political situation and general strike in the country since the beginning of December, when 88 games already were being cancelled.
The League cancelled the rest of the season, because, during the strike, it can't guarantee security for players and fans, supplies in the stadiums, transport of the teams and also radio and TV-coverage. The League is currently talking to the organizers of the Caribbean World Series, which is being staged in Puerto Rico in February, to determine if Venezuela can participate. Players have opted to form a Venezuelan All Star-team to replace the League-champion.
(January 13)

Venezolaans seizoen ten einde!
CARACAS - De Liga Venezolana de Béisbol Profesional maakte maandag bekend dat het restant van het seizoen definitief is geschrapt.
Op een vergadering op 28 december tussen de League-President en de acht ploegen werd besloten een tweede helft van het onderbroken seizoen op 10 januari te beginnen met zes ploegen of anders met vijf teams op 15 januari. Dit bleek onmogelijk vanwege de huidige politieke situatie en algehele staking in het land sinds begin december, toen al 88 wedstrijden van het programma werden gehaald.
De League heeft het restant van het seizoen afgeblazen, omdat het gedurende de staking niet garant kan staan voor de veiligheid van spelers en toeschouwers, bevoorradingen van de stadions, transport van de teams en coverage van radio en TV. De League praat momenteel met de organisatie van de Caribbean World Series, die in februari in Puerto Rico wordt verspeeld, om te bepalen of Venezuela kan deelnemen. Spelers stelden al voor een Venezuelaans All Star-team te vormen om de plaats van de League-kampioen in te nemen.
(13 januari)


Venezuela not in Caribbean Series
CARACAS - The Liga Venezolana de Béisbol Profesional announced on Thursday that Venezuela is not participating in this years edition of the Caribbean World Series, which opens February 2 in Puerto Rico. Normally, the professional champions of the Dominican Republic, Mexico, Puerto Rico and Venezuela participate in the yearly event.
Earlier this week, the LVBP announced its season has been cancelled after trying to start a second half on January 10 or 15. The first half of the season was interrupted in December due to the current political situation in the country.
After studying the statutes of the Caribbean Confederation, the LVBP announced it is impossible at the moment to form a Venezuelan representative and competitive team due to sportive, economic, logistic and administrative reasons.
(January 16)

Venezuela niet naar Caribbean Series
CARACAS - De Liga Venezolana de Béisbol Profesional maakte donderdag bekend dat Venezuela dit jaar niet zal deelnemen aan de Caribbean World Series, die op 2 februari van start gaat in Puerto Rico. Normaal nemen de professionele kampioenen van de Dominicaanse Republiek, Mexico, Puerto Rico en Venezuela aan dit jaarlijkse evenement deel.
Eerder deze week maakte de LVBP bekend dat het seizoen definitief ten einde was gekomen na een poging een tweede helft te beginnen op 10 of 15 januari. Het eerste deel van het seizoen werd in december onderbroken vanwege de huidige politieke situatie in het land.
Na het bestuderen van de statuten van de Caribbean Confederation besloot de LVBP dat het momenteel onmogelijk is een representatief team samen te stellen als vertegenwoordiger van Venezuela als gevolg van sportieve, economische, logistieke en administratieve redenen.
(16 januari)


Thank you for visiting.

Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl

Last Update: January 21, 2003
Copyright © 1997-2003 Marco Stoovelaar.