ds. Johannes Fenacolius (1577 - 1645)


Historie van de Hervormde gemeente van MaassluisZijn persoon

Johannes Fenacolius (Vennecool) is de 3e predikant van de Hervormde gemeente van Maassluis. Hij is in 1577 waarschijnlijk in Delft geboren.
 
Na beŽindiging van zijn studie Godgeleerdheid te Leiden werd hij conrector te Delft en daarna op 16 december 1601 predikant te 't Woudt.


Hij was een geleerd man, hetgeen ondermeer blijkt uit zijn vertaling van werken van Caesar, Tacitus, Livius en de kerkvader Aurelius Augustinus. Bekend zijn: "Wyt beroemde commentariŽn van den alderdoorluchtigsten Prince Cajus Julius Caesar" (uitgave Delft 1614) en "De stadt Gods van den H. Outvader Aurelius Augustinus" (uitgave Delft 1621).

Op 31 oktober 1608 wordt Fenacolius verbonden als predikant van Maassluis. Hij blijft er predikant tot zijn dood op 13 mei 1645.

Betekenis voor Maassluis

Hij heeft veel betekend voor de Hervormde en burgerlijke gemeente Maassluis. Hij was de stuwende kracht achter de bouw van de Groote kerk (1629 - 1639) en de verzelfstandiging van Maassluis (Maeslandtsluys) van Maasland in 1614.

Daarnaast koos hij in de strijd tussen de remonstranten en contra-remonstranten duidelijk partij voor de laatsten. Hij schroomde daarbij zelfs niet het openlijk tegen de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt op te nemen.

ds. Johannes Fenacolius


Tevens stelde hij de verkiezing van predikanten en ambtsdragers van de Hervormde gemeente van Maassluis zeker door de wereldlijke invloed van de ambachtsheer van Schipluiden daarop (het zogenaamde Patronaatsrecht) duidelijk vast te leggen.


Terug naar Groote kerk Maassluis


Versie 31 maart 2004