Rudolph Garrels (1675 - 1750)

Orgelbouwer


Zijn levensloop
 

Één van de grote orgelbouwers die de Nederlanden in de 18e eeuw heeft gekend, is Rudolph Garrels (1675-1750).

Rudolph Garrels is in 1675 geboren in Norden in Oost Friesland. Naar alle waarschijnlijkheid is hij in aanraking gekomen met het vak van orgelmaker tijdens de bouw door Arp Schnitger van het orgel van Ludgerskerk in zijn woonplaats (1687-1688). Zeker is dat de jonge Garrels in 1697-1699 als leerling van Arp Schnitger meegewerkt heeft aan de bouw van het orgel van de Der-Aakerk in Groningen.

In deze tijd heeft Garrels kennis gemaakt met Schnitgers meesterknecht Johannes Radeker. Samen bouwen, vergroten, herstellen en onderhouden zij in opdracht van Schnitger diverse orgels in het noorden van de Nederlanden. Het betreft de orgels van Peize (1696-1697), Uithuizen (1699-1701), Eenum (1703-1704), Godlinze (1704) en Sneek (1709-1711). Naast orgelbouw is Garrels in deze periode ook actief als houtssnijder getuige de prachtige preekstoel van de Ludgerskerk in Norden, vervaardigd in 1711-1712.
  
In 1713 verhuist Garrels als zelfstandig orgelbouwer naar de Gelkingestraat te Groningen. De zakelijke relatie met Schnitger blijft tot de dood van laatstgenoemde in 1719 bestaan, maar Garrels neemt ook, al dan niet samen met Radeker, zelfstandig opdrachten aan. Genoemd moeten worden de orgels van Eelde (1713), Zuidlaren (1716) en Anloo (1717-1718). Daarnaast heeft hij samen met Radeker in de jaren 1717-1719 het orgel van de Evangelisch Lutherse kerk in Groningen vermaakt.
 
Over de periode 1718-1723 uit het leven van Garrels is betrekkelijk weinig bekend. Zeker is dat hij gepoogd heeft een aantal opdrachten te verkrijgen, doch deze pogingen blijven zonder resultaat. In het geheel is niet duidelijk met welke opdrachten hij in zijn onderhoud voorziet. In die periode vertrekt hij uit Groningen, maar het precieze jaartal daarvan is niet achterhaald.
 
Ongeveer vanaf 1720 woont Garrels in Leiden. In 1723 en 1724 werkt hij aan de bouw van een huisorgel voor de Duitse gezant in Den Haag. In diezelfde jaren werkt hij aan het herstel van de orgels van de Pieterskerk en de Hooglandse kerk in Leiden. Ook krijgt hij een onderhoudscontract voor de drie Leidse stadsorgels (1723-1743). Hiermee begint zijn entree en carrière in Holland.

In Den Haag leert hij de invloedrijke organist en orgeladviseur Aeneas Egbertus Veldcamps kennen. Jarenlang hebben Garrels Veldcamps op het terrein van de ontwikkeling van de orgelbouw vruchtbaar samengewerkt. In de de jaren 1723-1724 verrichten zij omvangrijke werkzaamheden aan het orgel van de Evangelisch Lutherse kerk in Den Haag.

Garrels heeft in Holland een aantal belangwekkende nieuwe orgels gebouwd: Den Haag Oud Katholieke kerk (1724-1726), Maasland (1724-1725), Maassluis (1730-1732), Purmerend (1739-1742) en Klundert (1749-1750). Daarnaast herstelt, vermaakt, vergroot en onderhoudt hij een reeks van grote en kleinere orgels binnen en buiten Holland. Te noemen vallen onder meer Leiden Marekerk (1733), Schiedam Janskerk (1736-1737) en Utrecht Jacobikerk (1738-1742).
 
In 1727 vestigt Garrels zich in Den Haag. In datzelfde jaar huwt hij met de weduwe Jannetje van der Vijver. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. In 1732 verhuist hij met zijn vrouw naar het Sacramentsgasthuis in de Oude Molstraat in Den Haag, waar hij tot zijn dood in 1750 blijft wonen.

Rudolph Garrels kan getypeerd worden als één van onze beste orgelmakers. Hij heeft in zijn Hollandse periode instrumenten gebouwd die te typeren vallen als een synthese tussen de Schnitger traditie en de oud Hollandse orgeltraditie. Alhoewel in de loop van de jaren veel van zijn werk verloren is gegaan getuigen de orgels van de Oud Katholieke kerk in Den Haag, de Groote kerk van Maassluis en de Koepelkerk in Purmerend heden ten dage nog van het werk van deze grote orgelbouwer.
         

Zijn werk

1675 Geboorte Rudolph (Rudolf, Redlef, Redelf, Redeleff, Redolph) Garrels (Gerrelts, Garrelts, Garels), doop op 25 maart 1675     Norden
Norden
 
ca 1697-1716 Leerling van Arp Schnitger, "gezel" bij het nieuw bouwen, ombouwen, vergroten, herstellen en onderhouden van diverse orgels       
1696-1697 Assistentie bij ombouw en vergroten orgel Hervormde kerk, daarna onderhoud   Peize  
1697-1699 Assistentie bij bouw orgel Hervormde Der Aa-kerk als gezel van Arp Schnitger    Groningen  
1699-1701 Assistentie bij bouw orgel Hervormde Jacobikerk tezamen met Johannes Radeker   Uithuizen
Uithuizen
 
1703-1704 Bouw orgel Hervormde kerk als gezel van Arp Schnitger tezamen met Johannes Radeker    Eenum
Eenum
 
1704 Bouw orgel Hervormde kerk als gezel van Arp Schnitger tezamen met Johannes Radeker    Godlinze  
1709-1711 Bouw orgel Hervormde Martinikerk tezamen met Johannes Radeker   Sneek
Sneek
 
1711-1712 Ontwerp en maken preekstoel Ludgers kerk (Ludgerikirche), oplevering 4 december 1712   Norden  
1713 Bouw orgel Hervormde kerk tezamen met Johannes Radeker    Eelde Orgel in 1907 vervangen en ingenomen door orgelbouwer van Dam.
1713 Verhuizing naar de Gelkingestraat te Groningen      
1716 Bouw orgel Hervormde kerk tezamen met Johannes Radeker    Zuidlaren  
1716-1717 Onderhoud orgel Ludgers kerk in opdracht van Arp Schnitger   Norden
Norden
 
1717-1718 Bouw orgel Hervormde Magnuskerk tezamen met Johannes Radeker, ingebruikname 16 oktober 1718   Anloo
Anloo
 
1717-1719 Vermaken orgel Evangelisch Lutherse kerk, gebouwd in 1699 door Arp Schnitger. Uitgevoerd tezamen met Johannes Radeker   Groningen  
1718-1723 Poging tot opdrachten onder meer voor de Hervormde kerk te Meppel en de Hervormde Grote kerk te Zwolle. Wellicht ook voor de Nieuwe Lutherse kerk te Amsterdam      
1719 Overlijden van Arp Schnitger. Begraven op 28 juli 1719 in Neuenfelde      
ca 1720-1723 Verbintenis met Christian Müller (?)       
ca 1720 Verhuizing vanuit Groningen naar Leiden      
1722 Assistentie van Christian Müller bij herstel van orgel
St Janskerk (?) 
  's Hertogenbosch  
1723-1724 Bouw huisorgel Duitse gezant Gebhardt.    's-Gravenhage  
1723-1724 Herstel orgels Hervormde Pieterskerk en Hooglandse kerk   Leiden (Hooglandse kerk)
Leiden (Pieterskerk)
 
1723-1743 Onderhoudscontract voor de 3 Leidse stadsorgels: Pieterskerk, Hooglandsekerk en Marekerk
  Leiden (Hooglandse kerk)
Leiden (Pieterskerk)

Leiden (Marekerk) 
 
1723-1724 Verplaatsen, vermaken en herstel orgel Evangelisch Lutherse kerk in samenwerking met Aeneas Egbertus Veldcamps   Den Haag
 
 
1724-1726 Bouw orgel Oud Katholieke kerk   Den Haag
Den Haag

Den Haag
 
1726-1750 Onderhoud orgel Oud Katholieke kerk   Den Haag  
1724-1725 Bouw orgel Hervormde kerk, ingebruikname op
24 juni 1725
  Maasland Verbrand op 18 juni 1945
1727 Definitieve verhuizing naar 's Gravenhage       
1727 Herstel orgel Hervormde Nieuwe kerk   Den Haag  
1727-1750 Onderhoud orgel Hervormde Nieuwe kerk   Den Haag  
1727 Huwelijk met Jannetje van der Vijver op 27 april 1727 te 's Gravenhage      
1730-1732 Bouw orgel Hervormde Grote of Nieuwe kerk, ingebruikname 4 december 1732   Maassluis
Maassluis
 
ca 1730-... Onderhoud orgel Hervormde Joriskerk   Amersfoort  
ca 1730-... Onderhoud orgel Hervormde Kleine kerk   Edam  
1732 Verhuizing naar Sacramentsgasthuis in de Oude Molstraat te 's Gravenhage per 10 oktober 1732      
1733,1735 Verplaatsen orgel van Hervormde Pieterskerk naar Marekerk en vervolgens vermaken van dit orgel   Leiden (Marekerk)   
1735 Schoonmaken en repareren orgel Dorpskerk   Voorschoten
Voorschoten
 
1736-1737 Herstel en vergroten orgel Hervormde Grote of Janskerk   Schiedam In 1915-1916 verwijderd met verwerking van enig materiaal in nieuw orgel
1737-1750 Onderhoud orgel Hervormde Grote of Janskerk   Schiedam  
1738 Herstel orgel Waalse kerk   Dordrecht Orgel thans in Sprang
1738-1742 Herstel en vermaken orgel Hervormde Jacobikerk   Utrecht
Utrecht
Utrecht
 
1739-1742 Bouw orgel Hervormde Grote kerk   Purmerend  
ca 1740-... Onderhoud diverse orgels Haagse kerken   Den Haag  
1748 Beoordelen orgel Waalse kerk   Leiden  
1749-1750 Bouw orgel Hervormde kerk, ingebruikname 6 april 1750   Klundert Verwoest op 4 november 1944 bij oorlogshandelingen
1750 Overlijden op 9 mei 1750   Den Haag  

 


Literatuur:

- De Grote kerk Maassluis 1639-1989, T. Mastenbroek en J.J. Bosman. Maassluise Drukkerij 1989
- Van een deftig Orgel, Jan Zwart. Uitgeverij en antiquariaat "Jan Zwart", Koog aan de Zaan, 2e vermeerderde druk door S. Zwart Jzn 1977
- Het Garrels-orgel in de Oud-Katholieke Kerk in Den Haag, dr. A.J. Gierveld, H. de Kler, dr. H. van Nieuwkoop en drs. C.E. Zonnevylle-Heyning. Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Hoofdafdeling Monumentenzorg, VOM-reeks 1997 nummer 1.   
- Artikel "Eurem Namen soll es nie an Lob mangeln" door Christof Stöver in Ostfriesland Magazin mei 1993

De vermelde gegevens zijn voornamelijk ontleend aan bovenstaande publicaties. Indien u aanvullingen of verbeteringen heeft dan kunt u dit
doorgeven.
 
Bij voorbaat bedankt. 


Links: 

Orgels van Arp Schnitger

Stichting Groningen Orgelland
Organum Frisicum

Orgels in Drenthe


Versie 3 augustus 2010