Kerkzegel Hervormde gemeente Maassluis


Kerkzegel

Veel kerkelijke gemeenten hebben een kerkzegel. Zoals burgerlijke gemeenten een gemeentewapen bezitten.

Het kerkzegel van de hervormde gemeente van Maassluis is ontleend aan de visserij, het beroep dat veel Maassluizers in het verleden uitoefenden. Het laat een schip zien dat op zee in nood verkeert. De tekst, rondom de afbeelding aangebracht, is ontleend aan Mattheus 8: 25 en luidt: Heere, behoed ons, wij vergaan. In het kerkzegel van Maassluis worden op unieke wijze kerk en maatschappij verbonden.

Verleden...

De visserij en de aanverwante industrie waren van de 16e tot aan het begin van deze eeuw het belangrijkste bestaansmiddel in Maassluis. De Maassluise vissers wisten uit ervaring wat het betekende in storm op zee te verkeren. Velen hebben daar in hun nood gebeden: Heere, behoed ons, wij vergaan. Maar ook in tijden van oorlogen, teruglopende handel en maatschappelijk verval. Zaken die Maassluis niet voorbijgingen. Situaties, waarin het kerkzegel zijn betekenis deed gelden.

Ook de kerkelijke gemeente beleefde haar stormen. Bedreiging van de zuivere leer door arminianisme, rekkelijkheid en modernisme in de 17e en 18e eeuw. Verdriet van afscheiding en doleantie in de 19e eeuw. Afval en verslapping door de eeuwen heen. De bede van het zegel heeft in de kerk geklonken. En velen hebben het persoonlijk doorleefd.

... en heden.

Vandaag is het kerkzegel nog volop actueel. Ondanks scheiding tussen kerk en staat. Immers: De aarde is van de Heere, met haar volheid, de wereld, en allen die daarin wonen (Psalm 24: 1). En: De Heere regeert (Psalm 99: 1). Hij is Koning over deze wereld. Ook over de gemeente Maassluis en haar inwoners. Leven uit deze erkenning, in politiek en bestuur, in handel en industrie, daarop wil het kerkzegel wijzen.

De kerk maakt zware tijden door. Velen hebben haar de rug toegekeerd. Eeuwen stond de kerk centraal in Maassluis, nu is zij voor velen een randverschijnsel geworden. Meer dan ooit is dan ook in de kerk zelf de noodschreeuw van het zegel actueel.

Het kerkzegel van Maassluis is er voor iedereen. Het wijst iedereen op onze afhankelijkheid van God. In goede en slechte tijden. Heere behoed ons wij vergaan.


Terug naar Groote kerk Maassluis of Wijkgemeente Groote kerk

versie 27 oktober 2005