Garrels orgel Groote kerk te Maassluis

The Garrels-organ of the Great church of Maassluis (the Netherlands)


Garrels orgel van de Groote kerk te Maassluis: bovenwerk met drie tongwerken /
The Garrels organ of the great church of Maassluis: Upper work with three reed stops.


Terug naar tekstpagina (Nederlands) / Back to textpage (English)

versie 29 april 2002 / version April 29, 2002