Garrels orgel Groote kerk Maassluis
The Garrels-organ of the Great church of Maassluis (the Netherlands)


Garrels orgel Groote kerk in Maassluis: kopergravure door F. van Bleyswyck, 1732./
The Garrels-organ of the Great church of Maassluis: copper-plate engraving by F. van Bleyswyck, 1732


Terug naar tekstpagina (Nederlands) /Back to textpage (English)

versie 29 april 2002 / version April 29, 2002