Eed voor schepenen van Oerle (1795)

Ik belove en swere dat ik de souvraine overheyt en haar bevele zal obedieeren en gehoorsamen,
dat ik goede en regtvaardige justitie zal administreren en doen administreren zonder enig faveur, dissimulatie off verdragh,
dat ik alle saken dewelke behooren secreet te blyven by my sal houden tot tyd en wylen deselve na regten sullen geopent worden,
dat ik armen zoo wel als ryken zonder onderschyt naer myn beste wetenschap in goeder consientie regt zal doen,
dat ik aan geene partyen rakende hunnen differenten van dewelke voor onsen scheepenstoel proces is off namaels kommen zal raad off dat zal geeven en voorts,
dat ik alles zal verrigten het geen een getrouw schepen verpligt is te doen.
Zoo waarlyk helpe my god almagtigh.

Bron: SRE AA Oerle 9 f 48v 1795

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.