Notificatie (Collecte watersnoodramp in Zeeland, Vught 1808)

Schepenen van Vught en Cromvoirt aan hunne in en opgezetene doen te weten, dat ontvangen hebbende aanschryving van den landdrost van Braband dato 3 february 1808 van een koninglyk decreet van den 17 jannuary ll waarby is vergunt 't doen van een insameling van penningen door 't geheele ryk ten behoeven der ingezetene van Zeeland, welke door den storm en watersnood van den 13 daar te vooren het meest zyn getroffen ten gevolge dier order van voorsz. koninglyke decisie by dezen een ieder word kennis gegeven met bepaaling dat dienovereenkomstig op woensdag den 10 february aanstaande de respective rotmeesters elk in zyn wyk met gesloote bussen aan de huysen der ingezetene zullen rondgaan. Inviterende het gemeentebestuur voornoemd een iegelyk om zig aan hunnen pligt van weldadigheyd voor dezelve ongelukkig geworden natuurgenooten te kwyten.

Actum in de vergadering van schepenen den 8 february 1808, te publiceren en affigeeren met klokslag op dingsdag den 9 deezer ten overstaan van commissarissen.

Laatstelyk is geresolveerd den vorster te gelasten de rotmeesters aan te zeggen omme met gesloote bussen op woensdag aanstaande elk in zyne voorn collect te doen en naar afloop van dien de bussen dien dag ten raadhuyse over te brengen.

Laastelyk gelast den vorster gelast om de expeditie voor Cromvoirt te bezorgen.

Opbrengst collecte 9.5.4.

Bronnen: Streekarchief Langs Aa en Dommel Ra Vught 12 f 26 8-2-1808, f 31 16-2-1808

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.