Aanscherping aardgebruik (Westerhoven 1797)

Vermits in deeze gemeente misbruyk werd gemaakt met het steeken van russen op de gemeente,

zo is by de municipaliteyt tot conservatie zoveel mogelyk van den aart of gemeente geresolveert en gearresteert zo als resolveeren en arresteeren by deezen den sesden art. van de aartcedulle van den 13 juny 1760 te veranderen als volgt.

Niemand zal vermogen vorst of putrussen te steeken ten zy voorsien te zyn van een briefje van den regerende borgemeester geteekent door een der heymryders inhoudende het getal der russen die zy zullen noodig hebben te steeken en zullen geen vorst of putrussen mogen gesteeken worden binnen de binne paelen of ook niet op of ontrend het Gansenbroek en het Heyken of Broeksken van de heyde en zullen de vorst en putrussen binne de tyd van agt dagen na het halen van het briefje niet alleen moeten zyn gesteeken , maer ook zelfs op de huysen en in de putten werden gelegt alles op eene boeten van eene gulden tien stuyvers. Ook zullen dezelve russen niet mogen worden gestooken onder de potingen of daer men merkelyke schade zoude veroorzaken op eene boete van veertien stuyvers en zal deeze benevens gemelde aartcedulle aan den volken worden gepubliceert ten eynde een ieder zig daer na zal kunnen reguleren

Bron: SRE AA Bergeyk 12 f 88 30-5-1797

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.