Ordonnantie inzake turfdrogen (Bergeyk 1805)

Alzo er klagten gedaan zyn dat sommige baatsugtige ingezeetenen zig niet ontzien om de turf welken zy in den Groeswyer aan de beken steeken in het broek zelven te drogen te leggen en alzo andere ingezeetenen welke hetzelve voorregt behoren te hebben daar van afsluyten,

zo is by de vergadering geresolveert zodanige ingezeetenen by publicatie te gelasten van binnen twee maal vier en twintig uuren haren gesteeken turf uyt het broek en die nog gesteeken word direct na de hoogte te voeren of dat by foute van dien den niet geruymden turf ten behoeve der gemeente zal worden verkogt.

Bron: SRE AA Bergeyk 13 f 86v 22-6-1805

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.