Additionele bepaling verpachting slagturf en heivlaggen (Enschot en Heukelom 1770)

Ende sullen de huurders niet vermoogen te vlaggen of turff te steeken op de baenen daer boomen geplant zyn op soodaenige boete als den heere rentmeester generael der domeinen zoude gelieven goet te vinden de overtreeders van dien te laeten betalen.

Bron: RHC Tilburg AA Berkel, Enschot en Heukelom 3 f 144v 8-5-1770

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.