Instellen van wacht (Eersel 1787)

Is by president, scheepenen deese onderteekent nader geresolveert uyt hoofde der meenigvuldige landlopers en tot soo veel als mogelyk d'in en opgeseten van Eersel voor berovinge te bevryden om de nagt en dagwagten door de inwoonders te doen gaen en ten dien eynde de rotmeesters ieder in den haere daer van kennis te geven, zoo als daer van kennis gegeven is, om derselver rotgesellen ten dien eynde de wagt aan te zeggen om te beginnen met van heden avond tot nader opzegginge toe.
Aldus geresolveert op dato als boven ten raadhuyse tot Eersel.

Bron: SRE AA Eersel 5 f 44v 12-11-1787

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009