Ordonnantie inzake het middel van het slach (Eersel 1787)

Is by president en scheepenen goedgevonden en den heer secretaris gelast om een publicatie in gereedheyt te brengen en te doen publiceeren ten eynde en waarby een yder ingesetene aengemaent en gewaerschout worden om geen vee hoegenaemt het middel van t'slag subject te slagten of te doen slaen alvorens ter priesatie aangegeeven te hebben.
Aldus op dato als boven gelast als in den text.

Bron: SRE AA Eersel 7 f 44v 24-11-1787

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.