Eed voor clercquen (Eersel 1789)

Wy belooven en sweeren dat wy alle zaaken de welke behooren secraet te blyven by ons zullen behouden tot tyt en wyse dezelve zullen moogen worden geopenbaert, dat wy geene privilegien, chartres op papieren tot de secretary behoorende zullen verduysteren en daar van aan niemand wie hy zy visie of copien ter hand stellen buyten kennisse en weeten van den secretaris en voorts doen dat een goed en getrouw clercq schuldig en gehouden is te doen. Zoo waarlyk helpe my God almagtig.

Bron: SRE AA Eersel 7 f 159 19-11-1791

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.