Ordonnantie inzake het weiden van runderen en schapen(Eersel, Duizel, Steensel 1798)

Vergadering gehouden by president & scheepenen van Eersel, Duysel en Steensel.

Zaterdag den 31 maert 1798

In de welke in overweeging genomen zynde de nootsaakelykheyt van dat geen schape of beeste ter weyde zoo in den akker als in particuliere haere houtgewassen als goederen te brengen zoo ist dat by deese dat tot voorkoming van verdere klagten en nadeel welke de ingesetenen door het ongehoort weyden en voeden zoo der beesten als schapen zoo in de akkers als beemde en goederen van particuliere hebben dat daar ontrent by publicatie verbod tegen het weiden als vermeld der op en ingeseten zal kennis gegeven worden en word den secretaris gelast en geauttoriseert de nodige publicatie te vervaardigen en dezelve aen den geregtsbode ter hand te stellen ten einde om en door der selven op drie plaatsen ter behoorlyker tyd gepubliceert te worden.
Aldus gedaan en geresolveert in onse vergadering op heden dato ten raedhuyse tot Eersel.

Bron: SRE AA Eersel 8 f 136 31-3-1798

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.