Ordonnantie inzake het brood (Eersel 1804)

In en by voormelde vergadering van heden den 24 mey 1804 is goedgevonden den uyt hoofde voorgekome clagte van en over het brood als bakken als verkopen van dien dat op aenstaende zondag namens en van wegens het gemeente bestuur alhier van Eersel by en door een waarschuwing zoo bakkers als broodverkopers zullen hebben te zorgen het brood van deugdelyke valoir wel en na behoren ten behoorlyke wigt niet alleen moet zyn gebakken, maar ook dat volgens de peg er niet hoger mag worden verkogt en boven dien ieder bakker gehouden volgens slands wet desselfs merk daer op te stellen en tot welker waerschuwing en in gereedheyd brengen als laten publiceeren den secretaris namens en wegens de voorn. vergadering gelast en geauthoriseerd by deese.

Bron: SRE AA Eersel 9 f 199 24-5-1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.