Eed voor den schutter (Eersel 1779)

Ik belove en sweere dat ik alle vreemde paarden, koeyen en schaapen uyt des gemeentens erve en aard sal wegdryven dat ik deselve meede uyt de erve van particuliere sal jagen daer in ik die soude mogen vinden waar toe zy niet geregtight zyn verders dat ik de eygenaars wiens paerden, koeyen en schaapen etc ik als voor in de gemeentens, op particuliere erven vinden zal in de boeten slaan en aan de regenten overgeven, waar van hy het schutloon naer ouder gewoonte sal proffiteeren en verder alles verrigten hetgeen een goet en getrouw schutter gehouden en verpligt is te doen. Zoo waarlyk helpe my God almagtig.

Bron: SRE AA Eersel 6 sf 1779

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.