De succesie van Empel (1529, 1564)

Tot Empel valt afdeylinghe door het scheyden van den bedde van alle de gereede ende ongereede goederen tusschen den kinderen ende den langhstlevende, blyven jeder meester van syn helfte ende de kinderen stervende voor den langhstlevende compt op de ouders ende ingevalle de ouders hun begeven tot anderen houwelyck ende egheen kinderen en verwecken, soo comen de voorkinderen wederom afdeylinghe versoecken.
Prout latius in certa certificatione anno 1529, renocata anno 1564.

Bron: Costuymen ende usantien der hooftstat ende Meyerye van s'Hertoghenbossche (Den Bosch (Jan Scheffers) 1684).

In mijn doorschoten exemplaar staat in handschrift nog vermeld:

Volgens van Someren reguleert zig Empel in coeteris in cas van successie na de Heusdensche regten. Vid. Van Someren ad inscriptionem consuetudinum pag. 17 versa, maar volgens de hedendaagsche practycq volgt men de costuymen der stad Hbosch buyten het lotgeval in de afdelinge nevens gemelt.

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.