Ordonnantie tegen het snyden van andermans gras, etc. (Moergestel 1795)

Overmits de menigvuldige klagten weegens het afsnyden van gras en het laten wyden van vee op de binnen kanten van de erven en velden der ingeseetenen alhier is goedgevonden allen en een ieder die sulks aangaat op het ernstelykste te waarschouwen sig van dese onbehoorlykheeden te wagten op peene dat allen de geene welke daar aan schuldig sullen werden bevonden na rigeur der wetten sullen worden gecalangeert sullende de ouders voor hunnen kinderen en de basen voor hunne knegs en myden aansprekelijk zyn

En werden by deesen den vorster en schutter geauthoriseert daar op te passen en de contraventeurs te calangeeren en aan den officier aan te geeven en zal deese op overmorgen ter ordinaire uur en plaatse werden gepubliceert en geaffigeert ten eynde niemant daar van ignorantie pretendeere

Bron SA Tilburg, AA Moergestel 13 f 19v 22-5-1795

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.