Eed voor de burgemeesters van Oerle (1795)

Wy beloven en sweeren dat wy de souvrainen overheyt in hare beveelen zullen obedieeren en gehoorsamen, dat wy de ordonnantien van scheepenen zullen respecteeren en betalen als mede op zyn tyd zullene voldoen alle dorpslasten, die betaald moeten worden, zodanigh dat de gemeente daer door geen hinder oft schaden zal koomen te lyden, als mede dat wy van onsen ontfangs en uytgave ter behoorleyker tyd zullen doen behoorleyke rekening, bewys en reliqua en voorts alles verrigten wat goede en getrouwe borgemeesters verpligt zyn te doen.
Zoo waarleyk helpe my god almagtigh.

Bron: SRE AA Oerle 9 f 50 1795

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.