Ordonnantie tegen misbruik van de heide onder Kerkoirle en Berkt (1754)

Is in de vergaderinge door de hemryders aan schepenen voorgehouden dat het misbruyk van den vooraart van Kerkoirle met turven en heyplucken als vlaggen sodanig verergert dat 't te vresen is, dat 't in wynige jaaren de heyde of vooraart sal vernietigt zyn soo daar niet behoorlyk in werd voorsien en hebben diens wegens geordineert en geconcipieert dese wynige ordonantie.

Eerstelyk

Niemant sal twee schuppen op den vooraart mogen mede nemen om te turven op verbeurte niet allenig van de schup maar ook op poene van twalf stuyvers wie sulx sal bevonden worden.

Item niemant sal sig eerder op den vooraart mogen begeven als na dat de trom geslagen sal zyn, als in 't maken van dyken en wegen gebruykelyk is, om soo gesamentlyk te beginnen, als de hemryders sullen geroepen hebben als van outs gebruykelyk is op verbeurte van drie bosse ponden die contrary dese artickel sal comen te contraverseren.

Item niemant sal groesturv mogen steken sonder consent van de gesamentlyke schepenen en heymryders op verbeurte van den turf en op peene van drie bosse ponden als voor.

Item niemant sal op den voorraard turf mogen steken als op dien dag of dagen jaarlyx door schepen en heymreyders daer toe te stellen sonder schriftelyke consent te hebben verkregen van den heymreyders op verbeurte van drie bosse ponden als voor.

Item niemant sal van nu voortaan eenigh vlagge mogen slaen of hey mogen plucken op verbeurte van drie bosse ponden voor de eerste ryst en voor de tweede rys dobbelt en voor de derde rys te sullen worden overgegeven aan den heer raet en rentmeester generael om na 't strenkste van placaten te worden gehandelt.

Item de inwoonders van Kerkoirle en Berkt sullen haar komen te reguleren naar het reglement by schepenen en gesworen hymryders geconcipieert van dato 9 october 1574 opsigtelyk de conserveering en ordentelyk gebruyk van den vooraard van Kerkoirle. Bron: SRE AA Oerle 8 f 10v 6-9-1754

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.