Publicatie inzake de verplichting tot onderhoud van wegen in Oerle (1693)

Dat een yeder de wegen ende waterloop behoorlyck sal hebben te repareren, maecken, wyden, veegen ende diepen alsoo men die nu ende des winters begaende yeder een daer fout is sal becalangeren ende de boeten promp doen betaelen alsoo het dorp ten dien aengaende metten officer nu geen accort meer en is, yeder reparere tsyne ende tegen tsyne naer behooren ende verhoede schade 2-8-1693.

Bron: SRE AA Oerle 191 2-8-1693

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.