Publicatie inzake de verplichting tot onderhoud van wegen in Oerle (1693)

De inwoonders van Kerckoerle aende straet sullen op maendagh den 7 september die pert ende car hebben deselve ende die geen en hebben een de sterckste in huys comen wercken om te maken de Dyckwegh ende aende Plas s morgens ten 8 uren precies ende die vsn t Hogeneynde ende Scherpeneringe op den selven dag, tyt ende uren om te maecken de Scheurkenswegh op peene die niet en compareert te verbeuren 3 gulden ten behoeve van de officier ende die vuytscheyt voor dat het gemaeckt is, den dag is morgen aght daegen. 30-8-1693.

Bron: SRE AA Oerle 191 30-8-1693

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.