Eed van de gezworen klerk van Oerle en Meerveldhoven (1803)

Ik belove en zweer dat ik den post als gezwoore clerq van het gemeentebestuur van Oerle en Meerveldhoven ter goedertrouw met allen vlyd en naarstigheid zal waarnemen,
dat ik met alle getrouwheid en oprechtheid in absentie van den secretaris zal opstellen aanteekenen en te boekstellen alles wat my door het gemeentebestuur aldaar zal verzocht worden en tot den post van den secretaris is behorende,
dat ik zorgvuldig geheim zal houden alle besluyten en andere zaaken welke eenige geheimhouding vorderen en voorts
dat ik alles zal doen hetgeen een getrouw gezwoore clerq van Oerle en Meerveldhoven behoord te doen.

Bron: SRE AA Oerle 9 f 190v 5-9-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.