Resolutie inzake een premie op het vangen van mollen. Oerle 1776

Is by de vergadering geresolveert gelyk geresolveert is by desen dat nadien de inwoonders zeer veel schade lyden door de mollen in het destrueeren der veltvrugten zo word derhalven goedgevonden en verstaan dat een ider der ingesetenen die mol off mollen komt te vangen deselve kan vertoonen aan de burgemeesters van Kerk- of Sandoerle, die gelast zullen worden om van ider mol te betalen vier duyten, dat in hare rekening voor uytgaaff zal worden gevalideert, mits deselve mollen eenen poot af te snyden om alle froudes voor te komen, waar van behoorlyke publicatie zal worden gedaan op zondag den 26 mey 1776.
Aldus geresolveert inn de raadkamer te Oerle op heden dato utsupra.

Bron: SRE AA Oerle 8 f 80 24-5-1776 regenten van Oerle

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.