Resolutie tegen het misbruik van de vooraard van Kerkoerle (1777)

Is in die vergadering goed gevonden dat door dien er van sommige inwoonders de heyde op de voortaart soo in het plukken der selver als mede het steken van turf en het vlaggen ook in groes soo wel als op de heyde van de voort aart soo van buyten liede als inwoonders den voort aart seer misbruykt wort tot nadeel van de nabueren van Kerkoirle en die geene welke daer toe geregtigt syn etc.
Soo is in de vergaedering goet gevonden en verstaen dat er van heden en nu voortaan sullen syn twee heemraden volgens oude gewoonte die mits deze gelast worden die geene die misbruyk van de vooraart maken soo in het plukken van heyde, steken van groesturff off buyten gewoonen teyd turff te becallangeeren en gem. callangie over te geven daer en soo t behoort en worden tot gem. heemraden aangesteld Willem Heymans en Peter Schippers aldus geresolveert heden dato ut supra.

Bron: SRE AA Oerle 8 f 85v 12-5-1777

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.