Resolutie inzake (het ontduiken van) belastingen (Oirschot 1584)

Is geresolveert, dat alzoe diversche personen, innegesetenen van Oirschot, vertrecken uuyten eenen heertganck in den anderen sonder overgedeylt te syn off verdeylinge geschiet te syn, dat men alsulcke persone sal setten in allen contributien, lasten, ruyteren ende knechten te onderhouden, daer hy uuytgetrocken is off gegouden heeft, ter tyt ende wylen toe, dat eene generaele overdeylinge ende herdeylinge dyen aengaende geschiet en is.
Actum II novembris ten vollen vergaderinghe van de heeren schoutet, scepenen etc.

Bron: SRE Archief Oirschot ongeïnventariseerd schepenprotocol 1584, fol. 77.
Gepubliceerd door J. Lijten in Campinia 106 (juli 1997).

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.